Технически науки

РЕФЕРАТ Тема: ВИДОВЕ ДВУСИТОВИ ФОРМЕРИ На някои машини отливането и формирането на хартията става между две движещи се сита.Тези машини работят със по –висока скорост от колкото дългоситовите.Дава възможност да се получава хартия със по-високо качество и с по-ниска маса. Машина Вертиформ има две вертикални сита.Масата от напорното устройство се 1.Напорна кутия 2.Гръден вал 3. и 11. Сита 4.Отводняваща кутия 5.Горен пресов филц 6.Преса 7.Долен пресов филц 8.Предавателен вал 9.Отводняващ вал 10.Об
Прочети реферат
I. Заваръчни процеси и обзавеждане 1.11. ВИГ - заваряване 1. Същност ВИГ-заваряването е електродъгов начин на заваряване с нетопим волфрамов електрод в защитна газова среда от инертен газ. Допълнителният материал може да се подава под формата на пръчка или тел (фиг.1). ВИГ-заваряването може да се изпълнява ръчно (горелката се държи с едната ръка, а допълнителният материал - с другата) или механизирано (механизирано преместване на горелката и подаване на тела). _Фиг.1:_ _Схема на апаратура за ВИГ-з
Прочети реферат


Факултет: ФЕА Специалност: Елетроника Тема 2 : Ветрогенератори Проверил: Разработил: Група: 31б Електичеството има основна роля в нашия бит. Все по-голямата консумация на ток изправя светa пред огромен проблем, тъй като суровините, необходими на традиционните източници на електрическа енергия, са почти изчерпани. Това обяснява и непрекъснатото увеличение на стойността на тока в световен мащаб. Не трябва да се пренебрегват и отрицателните въздействия върху природата при традиционното пр
Прочети реферат
ТЕМА: Бюджетни телефони Samsung и Sony Ericsson Съдържание: Мобилни телефони............................................................................................4 Samsung B220.....................................................................................................4 Samsung B300.....................................................................................................7 Samsung M310...................................................................................................10 Sony Ericsson J132...........................................................................................13 Sony Ericsson K330..........................................................................................15 SONY ERICSSON T303...........................................................................................18
Прочети реферат
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ КАТЕДРА:” МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВП” Р Е Ф Е Р А Т ТЕМА: Анализ на хидравлични масла. Методи, уреди за анализ. Класификационни системи. Стандарти. Студент: Георги Иванов Гълъбов, фак. № 8635 Специалност: Машиностроене и уредостроене При нарастване на потреблението, големите производители са длъжни да отговарят на търсенето. В много случаи производителите имат капацитет да произведат търсените количества продукция, но затруднявани от безбройните авари
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия