Технически науки

ИЗГРАЖДАНЕ на Безжична мрежа за пренос на данни - WLAN От идеята до изпълнението Как да изградим успешно WLAN Въведение Когато се изгражда безжична локална мрежа (WLAN) трябва да се вземат предвид няколко взаимодействащи си фактори, от които зависят нейната производителност и капацитет, за да се удовлетворят изискванията за висока пригодност, висока производителност и изпълнението на критични задачи. Повечето технологични нововъведения по стандарта 802.11 до сега целяха увеличаването на обхв
Прочети реферат
Моделиране на тягови енергоснабдителни системи във връзка с решаване на оптимизационни въпроси Прилагането на инженерното моделиране като правило е неотменен елемент от инженерното изследване. Понятието "модел" съгласно представлява изкуствено създаден образ на реален обект. В редица случаи моделът може да не бъде пълно моделно копие на моделирания обект, а само образ на отделни негови страни. Най-често обектът на инженерните изследвания се реализира напълно едва след внедряване
Прочети реферат


НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” КАТЕДРА: Организация и управление на тактическите подразделения за комуникационни и информационни системи ЛЕКЦИЯ ТЕМА: RC генератори Съставил: м-р инж.Огнян М. Фетфов гр. ШУМЕН 2002 г. Учебни цели: * Да се запознаят обучаемите с режимите на работа на RC-генераторите. * Да се формира творческо мислене и дисциплинираност. I. КОНТРОЛНО-ВСТЪПИТЕЛНА ЧАСТ – 5 мин. 1. Приемам рапорта на дежурния курсант. 2. Проверявам присъ
Прочети реферат
IPDC е пакет от спецификации, разработени от Проекта за Цифрово видео разпространение, който дефинира елементите, необходими за определяне на цялостната търговска система веднага след IP интерфейса като например тази на DVB-H. Характеризира се с конвергенция на мрежи за данни, разпространяващите и мобилните комуникационни мрежи. Това трябва да позволи на потребителите да консумират излъчени програми и да използват мобилни комуникационни услуги в едно интегрирано устройство. IPDC е определ
Прочети реферат
8. CAN мрежи. Общи сведения. Протокол в CAN мрежите Controller Area Network (CAN bus) е сериен интерфейс за предаване на данни в реално време със скорост до един мегабит за секунда и има отлични възможности за корекция на грешки. CAN първоначално беше разработена от германската компания Robert Bosch през 1980г. за употреба в автомобилната индустрия за осъществяване на ефективна шина за връзки на електронни компоненти вградени в автомобилите, а също така и като евтина алтернатива на сложните, тежки и скъпи проводни
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия