Технически науки

Analog Network Mainframe контролира PC-та в мрежата и е известен като HOST. Не всеки бранш на организация се нуждае от собствен mainframe или minicomputer. Мрежите са раделени в 2 категории: - LAN (local area network) – частни оргранизации - WAN (wide area network) – големи георгравски пространства (банките и техните ATM са пример за WAN) DTE – общ термин за компютър, терминал, раб. станция или периферия Телефоните компании предлагат 2 типа връзки между компютрите в телефоните мрежи: - leased (директни) – използват фиксирана тарифа за месеца. То
Прочети реферат
ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ РЕФЕРАТ ТЕМА: Българската архитектура XVIII- XIX в. ИЗГОТВИЛ: Михаела Димитрова, III курс- История, II група, Фак. № 53363 Велико Търново 2010г. Призвана поради своята двояка същност да задоволява не само духовни, но и материални потребности, архитектурата най- рано от всички изкуства откликнала на икономическите и социални промени, настъпили в българското общество през XVIII и XIX в. Главен фактор за количествения и качествения ръст на архитектурните
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия