Абнормни представи за собствената личност

АБНОРМНИ ПРЕДСТАВИ ЗА СОБСТВЕНАТА ЛИЧНОСТ


І. НАРЦИСИЗЪМ

Първа употреба като психологичен термин – З. Фройд. В ранна детска възраст цялото либидо е съсредоточено върху собствената личност (първичен нарцисизъм). По-късно детето развива способност за обектен катексис (част от либидото се насочва към други хора). В някои случаи човек изгубва способността за обектен катексис и либидото отново се връща изцяло към собствената личност (вторичен нарцисизъм). Така става при психозите, например шизофренията.


Ерих Фром, приемайки идеята на Фройд за първичния нарцисизъм, описва нарцистични личности (непсихотични), които са едни от най-трудните случаи за психотерапията. Една от основните задачи при съзряването на личността е преодоляването (минимизирането) на нарцисизма; така човек се научава да обича.


Хайнц Кохут описва нарцистичното личностно разстройство, прието в класификациите на съвременната психиатрия като вид психично разстройство. Признаци:

  • изключително висока себеоценка; чувството, че си особена, специална личност; надценяване на собствените постижения; високомерно отношение към другите.

  • тази себеоценка е несигурна и индивидът изпитва силна потребност от одобрението, възхищението на околните; проявява остра чувствителност към критика, обидчивост.

  • отношения с другите: очакване за по-специално отношение от тяхна страна; същевременно пренебрежително отношение към тях, незаинтересуваност, неспособност за емпатия; експлоататорско отношение – склонност да се използват другите.

Разстройството се среща близо два пъти по-често при мъже.

Обяснение: две конкуриращи се теории. 1) Х. Кохут: лишаване от обич и емпатично отношение в детството. Резултат: неспособност за емпатично отношение към другите, усещане за непълноценност, което на съзнателно равнище се компенсира от неадекватно висока себеоценка. 2) Милън: теория на социалното учене: надценяване на детето в ранното детство, внушава му се, че е изключителна, перфектна личност.


Освен в крайната патологична форма, характеристиките на нарцистичното разстройство се срещат в по-леки степени и в този смисъл нарцисизмът се разглежда като нормална личностна черта. Съществуват въпросници за нейното измерване, най-популярният от които е Narcissistic Personality Inventory (NPI). Основава се на описанието на нарцистичното личностно разстройство. Съдържа четири фактора:

  • лидерство/авторитет (“Аз съм роден лидер”, “Имам природна дарба да влияя на хората”)

  • погълнатост от себе си/самовъзхищение (“Обичам да се оглеждам в огледалото”, “Аз съм необикновена личност”)


Други реферати:
Кинематика-дял от механика
Статика
Съединители, валове, оси и съединения
Теорема за изменение на кинетичната енергия на механична система
Пищови по статика и кинематика


Изтегли рефератаПищови по статика и кинематика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия