Access 2007

Тема 1

БД /База данни/ - съвкупност от контекстно свързани данни, която съществува за сравнително дълъг период от време и е създадена за организиране на данните, така че да се използват по-пълноценно.

СУБД /Система за управление на БД/ - съвкупност от програми,

а/ да създава БД и определя нейната структура;

в/ да подържа сигурността на данните при възникване на грешки и не оторизирано използване;

СБД /Система БД/ - съвкупност от БД и софтуера на СУБД.

Borland Paradox

Microsoft FoxPro

Filemaker

Oracle

IBM DB2

MySQL

Interbase

mSQL

Microsoft SQL server

SQL Server 11

Microsoft Access

Sybase

2.1. Йерархични – данните са класифицирани йерархично, като се използва принципа на проектиране “отгоре – надолу”. Основните категории са на върха на йерархията, а по-малко значимите в по- ниските нива. Използват се “родителско – дъщерни” връзки между записите. Това са хронологично първите модели БД.

5Други реферати:
Медико-социални проблеми на децата
Американска чемерика
Артериалната хипертония
Белодробен емфизем
Актиномикоза


Изтегли рефератаАктиномикоза - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия