Административно право

контрол, обикновено е текущ или последващ.

Мерките на въздействие също са ограничени:

 • Мерките на въздействие спрямо лицата

 • Мерките на въздействие спрямо актовете – могат да спрат действието на акта.

Съдебен контрол

 1. Особена юридикция

 2. Пряк, косвен

 3. Обща клауза – АПК, ЗАНН, специална клауза – ЗМДТ

 4. Контрол за отмяна по същество.

Недостатъци:

 • Съдебният контрол не е така ефективен, както административния.

 • Съдът не може да се самосезира.

 • Много бавен – има процедури.

 • Той засяга само юридическата дейност, никога материално-техническите действия.

 • Юридическата дейност се проверява само за законосъобразност.

 • Винаги е последващ.

Мерки по отношение на актовете:

 • Съдът може да отмени, измени или потвърди. Само по изключение се решава по същество.

 • Никакви мерки за въздействие спрямо актовете не могат да се набележат.

 • До ниво Областен не могат да се обжалват.
5Други реферати:
Полупроводникови елементи
От влачилото до парамобила (доклад за развитието на автомобила)
Относно стабилизиращият момент на урпавляемите колела на автомобил
Проблеми на комуникациите в техническите науки
Подходи при проектиране на системи


Изтегли рефератаПодходи при проектиране на системи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия