Административно-териториално устройство на Република България

Югозападен Университет ” Неофит Рилски ”

Правно-исторически факултет

Катедра „Публичноправни науки и публичен мениджмънт”

Курсова работа

По
Местно самоуправление

на тема:


Административно-териториално устройство на Република България

Благоевград


Други реферати:
Ролята на омбудсмана за утвърждаване принципите на добро управление
Анализ на финансовото състояние на фирма
Атестация на служителите в държавната администрация
Видове кредити и счетоводното им отчитане
Вътреобщностни доставки и вътреобщностно придобиване на стоки


Изтегли рефератаВътреобщностни доставки и вътреобщностно придобиване на стоки - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия