Агрегатно планиране на Грини-ГН ЕООДТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Стопански Факултет


Индустриален Мениджмънт”Курсова РаботаПо

Производствен Мениджмънт

ТЕМА: ”Агрегатно планиране на “Грини-ГН” EOOД”София


1


Други реферати:
Теории на модернизацията
Теорията на Вебер и на Маркс
Термини от социологията.
Управление на персонала
Формиране на идеите за конфликтология и възникване на конфликтологиията


Изтегли рефератаФормиране на идеите за конфликтология и възникване на конфликтологиията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия