Агресия

Агресия
Същност:

Агресия-от латински – нападам, пристъпвам или прокарвам със сила своята гледна точка; атакуване на другия.

Агресивното поведение е нападателно поведение и е един от механизмите за психична защита на личността. Агресията е поведение, което цели да причини загуба или вреда на друго живо същество.Тя е израз на много голям енергиен заряд в човешката душевност.Носи в себе си огромен разрушителен потенциал, чиито последствия застрашават самото съществуване на цивилизацията. Понятието агресивност е социално качество на личността и означава нападателност с използването на сила с цел да се нанасят определени вреди. В широк смисъл това е всяко експанзивно, упражняващо принуда върху обекта или друго лице поведение, водещо до увреждания при недостатъчна защита.


Видове агресия:

Има различни видове агресия. Според една класификация агресията може да бъде разгледана по 3 дименсии: физическа – вербална, активна – пасивна, директна – индиректна.


1.Физическата агресия е свързана със степента на физически действия,извършвани върху жертвата.

-При директна активна физическа агресия човек може да нанесе удари с юмруци и ръце, да рита с крака, да драска с нокти и т.н.. Използването на различни инструменти ескалира болката или увредата, която нанася агресорът;

-Директната пасивна физическа агресия се изразява в това да се попречи на някого да достигне желана цел, да не му се обръща внимание, да се пренебрегват нуждите и исканията му.


2. Индиректна физическа агресия-вредата се нанася на жертвата по заобиколен път.

-Индиректна активна агресия -причиняването на вреда на имуществото на другия;причиняване на вреда на близките му; наемане на друг човек да свърши “черната работа”;

-Индиректна пасивна физическа агресия-агресорът отказва да се подчини на искането да изпълни някаква необходима задача.


3.Директна вербална агресия се наблюдава:

-Директна активна вербална агресия-човек може да заплашва, да ругае, да се подиграва,да дразни останалите и т.н.Всичко това води до дистрес, тревожност и намаляване или загуба на самочувствие у жертвата.

-Директна пасивна вербална агресия-може да представлява отказ да се отговаря на другия, или пък изобщо да му се говори..

Други реферати:
Икономическо развитие на Китай през ХХ век
Стопанско развитие и феодални отношения в средновековна България–VII-XIV век
Стопанството на Германия между двете световни войни
Стопанството на България след Първата Световна Война
Финансовата система на САЩ (1492-1945)


Изтегли рефератаФинансовата система на САЩ (1492-1945) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия