Агрохимия

ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

Към органичните торове се отнасят:

  • оборският тор,

  • торовата течност,

  • птичият тор,

  • различните видове компости и зеленото торене и др.


Ползата от приложението на органични торове:


1. Органичните торове са източник на хранителни за растенията вещества. Чрез тях в почвата се внасят всички хранителни за растенията елементи, затова те се наричат “пълни” торове.


Съдържащите се в органичните торове елементи стават достъпни за растенията постепенно - бавно минерализиране на органичните вещества.


2. Органичните торове са средство за поддържане на равновесието на хумуса в почвата, тъй като почвените микроорганизми минерализират ежегодно 1,5 - 2,0 % от наличния хумус (внасянето на 1 t сламест оборски тор в почвата спомага за образуването на 100 kg хумус).


3. Органичните торове обогатяват почвата с СО2.


Под влияние на микроорганизмите тези торове се разлагат и отделят много въглероден диоксид.

Почвеният въздух се обогатява с СО2.

Почвеният разтвор с H2CO3 (въглената киселина разтваря някои по-трудно разтворими съединения съдържащи хранителни елементи – главно Р и ускорява изветрянето на минералите).


4. Чрез органичните торове почвата се обогатява с полезна микрофлора. Те са хранителен и енергиен материал за полезните микроорганизми.Други реферати:
Проблеми при рационализирането на управлението на парите, чрез изграждане на портофейл от ценни книжа за оборот
Произход, същност и значение на банките
Произход, същност, форми и функции на парите
Фактори на еволюцията според Дарвин
Произход, форми и същност на парите


Изтегли рефератаПроизход, форми и същност на парите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия