Активно четящото българско население

Емпирично социологическо изследване

На тема : Активно четящото българско население


Предвид развитието на новите технологии в началото на века и начина, по който те навлязоха в ежеднивието на хората, основен предмет на това социологическо проучване е определяне делът на активно четящите хора от населението на страната.


Основни цели:

Асоциация "Българска книга" (АБК) е единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страната. Тя е сдружение с нестопанска цел в частна полза и произвежда над 90 % от книжната продукция в България. Във връзка с обезпокоително намаляващия брой активни читатели, асоциацията предприема социологическо проучване като на базата на събраната информация си поставя няколко водещи цели:

  • Да повлияе чрез определен вид рекламна или друга дейност върху онази част от населението, което не проявява интерес към четенето на книги.

  • Да стимулира активно четящите хора, съобразявайки се с интересите им и, непрекъснато изненадвайки ги с нова оригинална и стойностна литература.

  • Да вземе необходимите мерки за по-ефективното разпространение на книгите в обществото, използвайки нови методи и места за предлагането им.


Основни задачи:

  • Да се изследва социално-демографския профил на четящите (възрастова граница, относителен дял на мъжете и жените, образование, социлен статут и тн.)

  • Да се определи делът на хората, които четат книги през свободното си време и делът на онези, които предпочитат алтернативните занимания.

  • Да се определят най-силните мотиви на хората при четене на книги.

  • Да се изследва обществената необходимост от библиотеките и читалищата.

  • Да се установи интересът и мотивацията при четене и закупване на книги.

  • Да се установи как са се изменили тенденциите сред българското население при избора на книги и при наличие на алтернативни занимания на свободното време.


Други реферати:
Преизказни глаголни форми
Реферат–Измерения на подвига в Ботевата поезия
Алтернативни източници на енергия
Глобално затопляне
Екологични проблеми


Изтегли рефератаЕкологични проблеми - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия