Алегории на четенето у Вазов и Славейков

Ч Е Т Е Н Е  И  Х Р А Н Е Н Е.
Алегории на четенето у Вазов и Славейков“Да “изяде” человек словесата на една книга,
значи да усвои ученията и духът на онази книга.”
“Речник на Светото писание”, Цариград, 1884, с. 566.

През 1895 г. под опеката на Държавата публично се отбелязва първият писателски юбилей у нас: 25-годишнината от отпечатването1 на Вазовото стихотворение Борът. По този повод може би авторът се залавя усърдно за една творческа равносметка, обнародвана като биографична мистификация. Автобиографията има очевидната амбиция да разкаже на читателската аудитория как се става Писател и още началният параграф посочва многократно повтаряната по-късно рецепта: майка му... прочитала много и усърдно всичко каквото тогава се е появявало на български, и тая любов към любознанието преминала и у сина й... Благодарение на това г-н Вазов е можал още в ранните си години да се запознае с всичката българска литература, която майка му е имала събрана на полицата: “Райна княгиня”, “Любословие”, “Александрията”,... които са били поглъщани многократно и са съставлявали първата духовна храна на поета.2 После същата храна той намерил в “Българските книжици”, а особено в печатаните там народни песни... /Х; 305/3

И през 1920 г., за 50-годишния си юбилей, Вазов съставя автобиография като невинна мистификация, съдържаща и в двете си редакции съществени подробности около раждането на Автора: А щом се освободеше, затваряше се в къщи и цял ден поглъщаше книгите. ... Равномерната и плавна реч на Съйков му се усладила. Оттогава В. добил вкус към стиховете. ... Засладен от Съйковите стихове, той захваща да чете руските стихове на Пушкина, на Лермонтова. ... Но през това време младата душа на В. не се храни само със стихове. /Х; 327-30/ Във вестникарския вариант се намира и следният пасаж под рубриката Какво е чел: Чел е с голямо увлечение и Друмевия роман: “Ученик и благодетели”... Той очаквал с голямо нетърпение вестника... и гълтал жадно всеки ред от подлистника.4

Троповостта на подбраните изречения от Вазовите текстове представя българската литература като блюдо от букви, поставено на полицата, където му е и мястото в традиционната възрожденска5 къща. Заслаждането с народни песни, наши и важни световни рими е механизмът, чрез който най-често обясняваме появата на автентично художество тук и тогава. Преносните употреби в автобиографиите всъщност явяват части от дискурсивната доктрина на Патриарха, мислещ народния и поетичния езици като различни, но непременно сладки: език... сладък в песнята на народа, но суров... под перото на писателя и стихотвореца... Славейков... пръв изкара... ония сладки звукове... /Х; 393-4/

А иначе представата за словото като сладко ядиво, освен във фолклорните фразеологизми на всекидневната реч, е и почти втвърдено клише от Средновековната религиозна книжнина, повтаряща пасажи от Библията (книгите на Йеремия, Йезекиил, посланията на апостол Павел, Откровението на Йоан)6. Коментирайки отзвуците у реципиентите - приписките от ХІІІ-ХІV в., от периода на Прехода (ХVІІ-ХVІІІ в.) и после от спомените на възрожденските дейци, - Д. Леков отбелязва устойчивостта на образа, натрапливо присъстващ и в управляващите читателските нагласи предговори.7

Свръхупотребата във Вазовия своеобразен dolce stil novo на питателни епитети е откриваема във всички жанрови форми8. Тук ни интересува само публицистиката, неизменно боравеща с двусмислието на художествения и кулинарния вкус, стремейки се да го култивира и приучи читателя да различава из-ящното от блудкавото. Рецензиите издигат в култ сладостта на словото, защото всички отзиви за Величков, Миларов, Бобчев, Христов и Е. Марс конструират суперлативите си от тази метафорика: И те се четат, и те услаждат; И ние с услада четем тая добра книга; изящни произведения, които се четат с увлекателност и услада /ХVІІІ, 1957; 546-670/


Други реферати:
Право на Европейския Съюз
Икономика на публичния сектор
Местна администрация
Местни органи на властта
Лъжата в политиката


Изтегли рефератаЛъжата в политиката - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия