Алеко Константинов - До Чикаго и назад - Ние в ада ли, в рая ли попаднахме

Ние в ада ли, в рая ли попаднахме?”

Алеко Константинов – „До Чикаго и назад”

(интерпретативно съчинение)Деветдесетте години на XIX век носят своите нови фигури в българското литеатурно пространтво, довждат до нови отпечатъци и богатства в литературната ни съкровищница и оттам и своят принос както в идейно-смисловото развитие на литературно ниво, така и в израстването на националното самосъзнание на нацията. Макар и литературата да наследява и доразвивиа някои от присъщите черти на отминалото десетилетие в същото време забележимо и ярко се отличава от творчеството и от идеологията в смислов план на произведенията появили се непосредствено след 1878 г. Универсалността и индивидуализмът си проправят път. Отразявайки настроенията разкъсващи обществото ни литературата е представена от значително по-остри и по-критични текстове със социално критическа нагласа и негативизъм спрямо тогавашната действителност, заглъхва и интересът към близкото историческо минало. Деветдесетте години, в началото на които на страниците на сп. „Български преглед” излиза пътеписът „До Чикаго и назад”, повяват към ново отношение върху тълкуването на свое – чуждо, настъпва чувствена промяна по отношение на проблемът, поставян в центърът на Възрожденската идеология. Превъзмогната се поставя на заден план онази присъща ненавист към непознатаото, към оново което ‘не си е нашето’, което се простира далеч ‘в чужбина’ със своята ‘морална пропадналост и извънмерна разточителност’. Началото на новото идеино възприемане на нас и на „тях” поставя чрез поемите си Славейков. Настойчиво проповядвайки нов и различен поглед, той внушава, че българският народ и интелигенция вече е ‘възприелп Микеланджело’, че духовното градация на българското общество е достигнала нивото на осъзнаване на западната култура и развитие разкривайки възможността за нов поглед, ново виждане и сравнение, за доближаване на двата свята – нашият и западният.


Други реферати:
Образът на Рада в Под Игото
Ограбения свят на човека в Зимни вечери
Образът на човека в творчеството на Йовков
Пътят и споменът в елегията на Димчо Дебелянов Да се завърнеш в бащината къща
Социалното страдание и жизнелюбието на народа в разказита на Елин ПелинСоциалното страдание и жизнелюбието на народа в разказита на Елин Пелин


Изтегли рефератаСоциалното страдание и жизнелюбието на народа в разказита на Елин ПелинСоциалното страдание и жизнелюбието на народа в разказита на Елин Пелин - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия