Алеко Константинов–Бай Ганьо

АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – “БАЙ ГАНЬО”Интересен, интригуващ и тъж­но смешен е хумористичният откъс „Бай Ганьо у Иречека" от творбата на Алеко Константинов „Бай Ганьо". Писателят описва своя герой в ситуация на често срещана форма на об­щуване - на гости. Непрекъснато налагащата се съпоставка между културната среда и простащи-ната на Бай Ганьо предизвиква искрен смях. Алеко Константинов, нарекъл себе си Щастливец, осъж­да грозното в човешките постъпки, които правят героя му отблъскващ и жалък.

Разказът започва с любопитен факт - слязъл на пражката гара, българинът Бай Ганьо отива на гос­ти у Константин Иречек (чешки учен), който преди години е бил министър в България. Наглостта е изумителна. Тя привлича вниманието на читателя и развитието на случката започва да се върти като на кинолента. Сцените са пъстри, колоритни и ди­намични поради яркото, запомнящо се присъст­вие на героя. Речта, движенията и мимиките на Бай Ганьо са фрапантни, смешни и жалки. Писа­телят сам представя своя персонаж. С тънък хумор проследява неговите действия. Воден единствено от мисълта за печалба, героят не се съобразява с никакви морални норми. С питане се озовава пред къщата на Константин Иречек. Още от вратата за­почва грозното и нелепо поведение на натрап­ника. В проведения диалог между него и учения се разкрива липсата на елементарна култура у Бай Ганьо. Той се усмихва свойски, фамилиарничи, прави мили очи на съвсем непознат човек. Дис­кретното недоумение у Иречек не може да засегне или да засрами героя, който има определена прак­тическа цел {„защо ще си дава паричките по хо­тели') и прилага цялото свое „красноречие", за да бъде поканен. Сдържаното снизхождение науче­ния е оценка за поведението му. А демонстрира­ната българска принадлежност от Бай Ганьо пре­дизвиква смях и срам:

- Вий нали бяхте министър в София?

-Да.

-Е, и аз съм оттам!- заключава тържестве­но Бай Ганьо."

Действено подчертава, че не е като другите. Много държи да засвидетелства внимание на Ире­чек и проси гостоприемство. Морално ограничен, героят няма никакви скрупули и чувство за вина. Самопоканата не е вина за него, виновен е дома­кинът, който отказва да го настани у дома си, но го кани на обяд.

-Благодаря за вниманието; аз бих ви задър­жал на драго сърце у дома си, но не разполагам с лишни помещения. Днес обаче вие сте наш гост и ще обядвате у нас.

-Да обядваме, защо да не обядваме! - съгла­сява се Бай Ганьо. - И ваша милост, казва се, ако не от мойта - от българска софра все сте яли."

Простащината е естествено състояние за него­вия нрав. Тя изключва възможността за пълно­ценно общуване. Героят иска да бъде интелигент, но не приема и не осмисля културата и морала на средата, в която е попаднал. Егоистичният му нрав, гоненето единствено на печалбата показва, че общуването за него е чисто битова и социална пот­ребност (да намери подслон, без да плаща и да печели), а не стремеж за духовно обогатяване. Той е истинско парвеню, което вижда себе си като много знаещ и можещ. Отказва да разглежда пред­ложените албуми с репродукции и фотоси от лю­безната домакиня - майката на Иречек.

- Не ща, благодарим; гледайте вий! Колко съм ги гледал аз такива картини и портрети! Не ме гледайте, че съм млад!"

По косвен път (Бай Ганьо сам се представя) на­учаваме за неговата възраст. Липсата на елемен­тарна култура и хигиена се проявяват в нрава на героя, който плюе по килима, размазва с крак и тревожно се ослушва - на чуждо място е. Заедно с развитието на случката се обогатява представата за Бай Ганьо. Неговата характеристика става по-емоционално въздействаща и по-пълна.

Младият, самопоканил се парвеню проявява го­лямо недоверие към домакините. „По немски си нещо продумаха, кой знай! Ама не вярвам! Най сетне министър е бил у нас. А бе то и минист­рите не са стока, я!Ама за тогоз не ми се вярва." Мислите на героя илюстрират скъперническата му природа, довела го до изолиране от обществото. Зад


Други реферати:
Капиталова адекватност
Държавни финанси
Дългосрочно финансиране в корпорациите
Корпоративно подоходно облагане
Държавни приходи. Източници на държавни приходи и методи за тяхното акумулиране в бюджета


Изтегли рефератаДържавни приходи. Източници на държавни приходи и методи за тяхното акумулиране в бюджета - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия