Алфред Адлер-Човекознание

Алфред Адлер

Ч О В Е К О З Н А Н И Е

 

 

УВОД

Нравът на човека е негова участ

Херодот

Природата на познанието за човека е такава, че не допуска излишно високомерие и гордост. Напротив, истинското човекознание би трябвало да създава предпоставки за смирение, като ни учи, че пред нас стои колосална задача, върху която човечеството работи от праисторическото начало на своята култура, едно дело, към което просто не се е подхождало системно и целенасочено и затова са се появявали само отделни велики люде, притежаващи повече знание от средностатистическия човек. С това твърдение ние слагаме пръст в отворена рана. А именно, когато хората спонтанно бъдат запитани относно знанията им за човека, установява се, че повечето „дават заето“. Всички ние нямаме достатъчно знания за човека. Това е свързано с нашия изолиран живот. Едва ли някога хората са живели така изолирано, както в днешно време. Още от детството нашите връзки са ограничени. Семейството ни изолира. А и целият ни начин на живот не допуска такъв близък контакт с околните, какъвто безусловно е необходим, за да се развие едно изкуство като човекознанието. Тези два момента са взаимозависими: ние не можем да установим контакт с другите хора, тъй като те твърде дълго ни изглеждат чужди, защото не ги разбираме.

Най-сериозното следствие от този недостатък се състои в това, че в отношенията си с околните и в съвместния живот с тях в повечето случаи ние се оказваме неспособни да действуваме. Прави впечатление и често се изтъква фактът, че хората се разминават един с друг и никой не слуша какво говори другият; те не могат да постигнат съгласие, тъй като са чужди един на друг не само в по-широките рамки на обществото, но дори и в тесния семеен кръг. Нищо не се среща по-често от оплакванията на родители, които не разбират децата си, и на деца, неразбрани от своите родители. А фундаменталните условия на човешкото съжителство категорично поставят изискването за взаимно разбирателство, защото цялото ни поведение спрямо околните зависи от него. Хората биха


Други реферати:
Интегрирана логистика
Лекции логистика
Лекции по логистика
Лекции по логистика
Макроикономически кръгооборот. Основни макроикономическли измерители. Номинален и реален брутен вътрещен продукт (БВП)


Изтегли рефератаМакроикономически кръгооборот. Основни макроикономическли измерители. Номинален и реален брутен вътрещен продукт (БВП) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия