„АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС” ООД

г) да работи с уредите за почистване.


V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно или основно.

2. Друга квалификация: работа с уредите за почистване.

3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специ­алността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпит­ване.

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжността
АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛКлас по НКПД: 4 - административен персонал
Код по НКПД: 4222 3001
Структурно/териториално звено, в което се намира:

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността:
1. Посреща и настанява гостите на хотела, следи за регистрирането и оказване на необходимото им съдействие.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2. Регистрира новопристигналите гости на хотела:
- попълва регистрационните картони;
- следи за правилното водене на регистърните книги и точното записване на данните от документите за самоличност на регистрираните гости.
3. Предава ключовете от стаите на гостите и следи за недопускане на външни лица.
4. Води сметките за нощувки, рум-сервиз и останалите предоставени допълнителни услуги.
5. Приема заявки и предоставя исканата от гостите на хотела информация в рамките на предоставяните допълнителни услуги.
6. Приема за съхранение в касата на хотела ценности и документи на гостите.
7. Следи за спазване на графика за освобождаване на стаите и


Други реферати:
Доклад за облаците на английски
Доклад за облаците на английски
Доклад за облаците на английски
Доклад за облаците на английски
Доклад за облаците на английски


Изтегли рефератаДоклад за облаците на английски - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия