„АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС” ООД

информира своевременно камериерките при необходимост от почистване и зареждане.
8. Оказва съдействие на административните органи във връзка с паспортния контрол и регистрационните режими за временно пребиваване.
9. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на хотела и салонния управител.

С кои други длъжности си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с гостите и служителите на хотела.

С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с туроператорските фирми и клиенти на хотела, относно осъществяване на работата им.

Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя на хотела и салонният управител.
5. Отчита извършените задачи пред управителя на хотела и салонният управител писмено и устно с необходимите документи, всекидневно.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА

Материални и финансови (по опазване имуществото и активите на фирмата):
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество.
2. Носи отговорност при постъпили рекламации за основни и допълнителни хотелски услуги, причинени от пропуски в обслужването на рецепцията.
По безопасността на труда:
3. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в хотела правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

По опазване здравето и работоспособността на другите:

Други реферати:
Анализ на Ема-мадам Бовари
Чорба от греховете на отец Никодим
9 част на Септември
Никола Вапцаров-анализи
Николай Лилиев-Птици в нощта


Изтегли рефератаНиколай Лилиев-Птици в нощта - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия