„АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС” ООД

3.Описание на структурата на управление, функции и задължения на подразделенията в предприятието


Управленско-организационна структураУправленско-организациооната структура в „АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС” ООД е съставена от 6 отдела всеки от който има по един висшестоящ ръководител пряко подчинен на собственика или прокуриста.По този начин на организация се избягва проблема с наличието на много началници.

Комуникационният поток в хотела тече надолу по организационната йерархия. Тоест състои се основно от съобщения, изпратени от висшестоящите към подчинените. Информацията е главно под формата на инструкции, заповеди, ограничения и т.н.

Управленско-организациооната структура използвана в хотел „Атлас” е функционална , форма при която звената са изградени на базата на основни функционални области , които се развиват в организацията.
Други реферати:
Анализ на стихотворението на Елисавета Багряна Вечната
Пряпорец и гусла (1876)
Образът на Одисей
Образа на Гергана в Изворът на белоногата
Анализ на Стихии-Елисавета Багряна


Изтегли рефератаАнализ на Стихии-Елисавета Багряна - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия