Анализ на Две хубави очи от П.Яворов

огледална проекция на първата. Кръговата постройка на творбата имплицира в себе си идеята за вечната повторяемост на борбата между вярата и съмнението в красотата и чистотата на любимата, за онова сложно “яворовско раздвоение между молитвата и проклятието към жената”.
Поетът изведнъж осъзнава прелестта на детското поведение на любимата и е безмерно удивен и възхитен. Любимата в Яворовата поезия е мечта и реалност. Тя е раздвоена между светлината и тъмнината, между щастието и болката, между реалното и възможността да стане реалност. Образът на любимата е също така двойствен, представен в две различни до пълна несъвместимост лирически парадигми.
Кръговата композиция на стихотворението Две хубави очи не е само поетическо хрумване.Тя е свързана с вълнообразно преливане на чувството ,с естественото преливане на една емоционална тоналност в друга.
Две хубави очи е изящна лирическа песен ,в която любов ,поезия и музика се сливат в една чудна хармония
Други реферати:
Проблеми на старостта
Проблемът за интелигенцията
Проект за ЕСИ
Проект на емперично социологическо изследване
Психологическите аспекти в малките групи и общности


Изтегли рефератаПсихологическите аспекти в малките групи и общности - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия