Анализ на маркетинговите данни

1 АНАЛИЗ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ДАННИ.

1.1 Обща маркетингова информация за фирмата

МЕТАЛКОМПЛЕКТ - ГУГОВ” ЕООД е създадена през 1989 година със седалище в с. Големо Бучино, община Перник. Фирмата се представлява и управлява от едноличния собственик Никола Гугов. В нея работят 10 човека, като 3 от тях са управленски състав, счетоводител, 6 работника в производството.

Основната дейност на фирмата се състои в производство на метални съдове за смет. Продуктовата листа включва:

салонни пепелници;

офисни кошчета;

хотелски кошчета;

закрити улични кошчета;

открити улични кошчета;

стойки за чувал.

Продуктите се произвеждат по усвоена технология и с много добре отработени технологични операции, което гарантира високото им качество и добър дизайн.

Продуктовият си микс фирмата формира инцидентно според проявен интерес от страна на клиентите.

Фирмата през последните три години и половина развива търговска дейност с променливи параметри. В Таблица 1 са представени количествата изтъргувани изделия, а в Таблица 2 - относителният им дял в общия обем приходи.

Таблица 1 Брой продадени изделия по видове

Период Салонни пепелници Офисни, хотелски кошчета Закрити улични кошчета Открити улични кошчета Стойки за чувал Общо

1999 г. 840 860 311 530 27 2568

2000 г. 1227 634 411 404 63 2739

2001 г. 1190 2053 262 311 40 3856

2002 г. - І полугодие 409 257 210 77 17 970


Таблица 2 Разпределение на видовете продадени изделия

в % от общата стойност на продажбите

Период Салонни пепелници Офисни, хотелски кошчета Закрити улични кошчета Открити улични кошчета Стойки за чувал Общо

1999 г. 42% 15% 20% 19% 0.7% 3.3%

2000 г. 52% 10% 25% 12% 1.0% -

2001 г. 45% 26% 14% 10% 0.8% 4.2%

2002 г. - І полугодие 42% 10% 35% 10% 0.5% 2.5%

1.2 Околна конкурентна среда

Характеризира се със средна по интензивност и сила конкуренция при стагниран пазар. Конкурентите са както обикновени занаятчии и малки фирми, така и големи фирми и заводи. Основните конкуренти са:

 “Санел” АД – гр. Сандански. Произвежда улични кошчета и съдове за бензиностанции. Клиентите са им общини и бензиностанциите на OMV.

 “Вегас – 93” ООД – гр. Сливница. Имат същата гама на производство, но по-малък асортимент на съдовете. Основно работят с хотелите.

 “Истра АД” – гр. Своге. Произвеждат няколко вида пепелници. Работят основно с хотелите. Имат магазин в ж.к. Бели брези – София.

 “ЗИЕСТО” АД – гр. Варна. Завод с добро оборудване. Произвеждат 2-3 модела улични кошчета. Крайморските общини я предпочитат в повечето случаи заради близостта.

 “Попов и син” ООД –. Произвежда пепелници. Има магазин в Пловдив. Работи главно на Северното черноморие.

ЕТ “Касаби” - гр. Пловдив. Произвежда два модела пепелници с невисоко качество, но на ниска цена.

 “Джей Би Си” ООД - гр. Пловдив. Внасят неръждаеми пепелници и кошчета за офиси/хотели с марка “Брабанция” от Холандия. Имат магазини в София и Пловдив.

 “Ванет Вал” ООД – гр. София. Внасят неръждаеми пепелници и кошчета за офиси/хотели от Италия. Имат хора, които обикалят много активно в София, а вероятно и в страната. Имат малък магазин в София и офис във Варна.

В Таблица 3 е направен анализ на основните конкуренти по отношение на техните силни и слаби страни и целевите продукти.


Други реферати:
Микроикономика-Тема 3. Теория на потреблението и потребителско поведение
Микроикономика
Теория на производството и анализ на производствените разходи
Микроикономика-лекции
Лекции по Микроикономика


Изтегли рефератаЛекции по Микроикономика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия