Анализ на обема, динамиката и структурата на приходите и обославящите ги фактори

Извънредни приходи – това са приходите от получените глоби и неустойки, от продажба на излишни материали и други активи.

Размера на приходите е стойностна величина, която се формира под влиянието на съвкупност от разнородни фактори.

Приходите от продажби на стоки и услуги се определят от 2 основни фактора:

Количеството реализирана продукция по видове

 • Средната реализационна цена за единица продукция от съответния вид

 • Определящи са приходите от продажбите, защото основната дейност на земеделските стопанства е производството и продажбата на селскостопанската продукция.

  Структурата на приходите може да се анализира в различни аспекти: по подотрасли- растениевъдството и животновъдството; по производства – съобразно производствената структура; по видове и групи продукти; по дейности- основна, спомагателна, опслужваща; по структурни звена и т.н. Приходи като сума се разделят на 2 съставни части – разходи и печалба.
  Други реферати:
  Пазар на крайните потребители
  Маркетингови изследвания
  Маркетингови елементи
  Марка
  Насърчаване на продажбите-реклама


  Изтегли реферата  Насърчаване на продажбите-реклама - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия