Анализ на продажбите

Анализ на продажбите

Задачи на анализ на продажбите- приходите от продажби са в основата на всички показатели за стопанска и маркетингова дейност на организацията. Обемът на продажбата е качествена х-ка за дейността на организацията. В маркетинговия анализ продажбите се разглеждат като съвкупност от единици. Като конкретни задачи на анализа. Първата задача е да се проследи текущото развитие на продажбите. Втората задача да се предостави информация на мениджмънта по основните показатели на продажбите. 3-та задача резултатите от анализа представляват основен момент и предпоставка а разработване а стратегия на организацията, маркетинговата и продажбена стратегия. Разработване на различни видове разчети. 4-та задача- да разкрие факторите повлияли на обема, структурата и динамиката на продажбите. 5-та задача – да предостави информация за следене и оценка на други финансово икономически показатели на фирмата.

Анализ на общия обем на продажбите

2.1 абсолютен обем на продажбите – показателя абсолютен обем на продажбите се намира като сбор всички продуктови единици, с които фирмата работи

S=∑(QxP)

S – абсолютен обем на продажбите Q- количество продадени единици P – средна продажна цена.

Предимства на показателя – коказва с колко порцента се отклонява в положителнаили отрицателна посока изпълнението на плановите разчети на продажбите. Позволява сравняване в различнни направления

Недостатък – не показва абсолютния обем на реализираните продажби.

2.2 - абсолютно изпълнение/неизпълнение на плановите разчети по общите продажби

или отрицателна посока на формулата

∆S= Sn-S0

Sn- осъществени продажби от организация към даден период (ден, седмица, месец и тн) S0- продажбите, приети като база за сравнение (планови разчети, минали периоди) Предимства на показателя – има отношение към паричния поток, намаляване на приходите от продажби може да е знак за сериозни промени на пазара или пазарния дял на фирмата. В този смисъл показателя е ранен индикатор за състоянието на организацията.

Недостатъци на показателя – продажбите в текущия и базовия период се включват в формулата по текущи цени и резултатите от продажбите могат да подведат мениджърите.

2.3 – среден абсолютен размер на продажбите – изразява средно статистическия размер на продажби по периоди от време, сегменти, видове клиенти, продуктови линии. Изчислява се като средната статистическа единица по формулата

n – броя на случаите в статистическия ред


Други реферати:
Психо-физиологични аспекти и Биологични основи на старостта
Хранене-Класификация на фуражите, премикси и добавки
Вътреболнични инфекции
Предмет, задачи и значение на хигиената. Училищна хигиена
Хигиена на хранене


Изтегли рефератаХигиена на хранене - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия