Анализ върху идеите на Хамураби

Георги Александров Райчев; макроикономика 3ти курс; фак. номер: 0708331006

Хамураби

Величието на Цар Хамураби се свързва със способността му да стабилизира своето царство. Той постига това чрез установяването на здрави принципи на икономическата, социална и законодателна политика. Както знаем, неговите закони не са първите за цивилизациите ,които са обитавали Месопотамия , те са предхождани от социалните реформи на Оркажина,Орнмо и законите на Ищар и Ашнона. Но законите на Хамураби са истинско законодателно творчество, обхващащо различни страни на живота на Древновавилонското общество. Това, което впечатлява е мотивът им за “справедлива защита и закрила на слабата част от народа.”

Законите на Хамураби са житейски истини,които трябва да уважаваме и признаваме като важно наследство на цивилизацията на Месопотамия, тъй като за първи път в човешката история са регистрирани зрели наредби и закони, регулиращи различните страни от човешкия живот. Но някои от тези закони са актуални само за времето, когато са били създадени. Те са с древен характер и неразбираеми за съвременното мислене. Такива са смъртното наказание за клеветниците, за крадците на земя, принадлежаща на Бога на цивилизацията.

Владетелят непреклонно защитава интересите на собствениците на земята и другите блага. Тази клауза важи с пълна сила и за наши дни и намира израз в закона за неприкосновената частна собственост.

В тези закони се отразяват и зараждащите се наемни отношения и техните принципи за определянето им. Хамураби предвижда в своите закони и наредби,свързани с кредитите и взаимоотношенията с търговци. На него е заслугата за заемането на пари и задължението за тяхното връщане. Можем да констатираме, че тогава, 1750г.пр. Христа, са се зародили първите кредитни отношения .

Вниманието привличат и казусите, регулиращи семейните дела, свързани с брак, развод, наследство и др. Спирам се на следното: ”Ако един мъж вземе жена за съпруга, без да регистрира брака , тя не му е законна съпруга “. Да, вярно е, че не е узаконен съюзът им, но сега не е това е по-важното, същественото е да се обичат и уважават двама души, за да живеят заедно. Всички знаем ,че тенденцията е сключването на браковете да намалява, а да се увеличават съжителствата без брак.

Плочка №2, и по-скоро ал. 42, и 43, които регулират отношенията между собственика на земята и селянина са много справедливи по своята същност. Те насърчават обработването на земята и развитието на земеделието. Бих казал, че такива закони са необходими на българското законодателство, тъй като налице са хиляди декари пустеещи земи.

Намирам известно сходство между законите на Хамураби и тези на хан Крум. Тази прилика се изразява в закрилата на частната собственост и в суровите мерки срещу клеветниците и крадците.

Като цяло мъдростта и твърдата ръка на Цар Хамураби са напълно адекватни за времето си, а по-голямата част от действията му са приложими дори и в днешни времена.


Други реферати:
Физикогеографски преглед на Пирин
Технология на топлите предястия
Организация и функция на студена кухня
Забележителности в Кюстендил и Благоевград
Развитие на еко-туризъм в Карлуковски карстов комплекс


Изтегли рефератаРазвитие на еко-туризъм в Карлуковски карстов комплекс - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия