Анемия и видове анемии

Анемия

Под анемия се разбира намалението на хемоглобина и/или броя на еритроцитите под референтните стойности. В едни случаи анемията представлява самостоянелна нозологична единица, а в други е само един от симптомите на друго основно заболяване.
Анемичният синдром е един от най-честите синдроми. Среща се при множество остри и хронични заболявания. Характеризира с отпадналост, лесна уморяемост, бледост, чувство на студ, главоболие, световъртеж, намалена концентрация, сърцебиене, шум в ушите. При хемолитични анемии се увеличава билирубинът в кръвта и тъканите, и се получава жълтеникава оцветка на кожата и лигавиците.  
Класификацията на анемиите може да се извърши по различни признаци. Според големината на еритроцитите се различават нормоцитни, макроцитни и микроцитни анемии, а според оцветката им – нормохромни, хипохромни и хиперхромни. По начина на възникване анемиите биват вродени и придобити, а според протичането им – остри и хронични. Според броя на ретикулоцитите в периферната кръв анемиите биват - хиперрегенераторни (с повишени ретикулоцити) и хипорегенераторни (с понижени ретикулоцити). По механизъм на възникване се различават: 

І. Анемии в резултат на недостатъчно производство на еритроцити:

1. Нарушения в синтеза на хемоглобина:
   - желязодефицитни анемии;
   - сидеробластни и сидероахрестични анемии;
   - рефрактерни (дисеритропоетични) анемии;
   - анемии при хронични заболявания;
   - порфирии и порфиринопатии;

2. Нарушения в синтеза на нуклеиновите киселини:
2.1.  дефицит на витамин В12:
   - идиопатична мегалобластна (пернициозна) анемия;
   - симптоматични (вторични) мегалобластни анемии – при субтотална резекция на стомаха, тотална гастректомия, хронични заболявания на червата (ентерити, дивертикулоза, спру), опаразитяване с рибена тения, хроничен панкреатит, интоксикация с медикаменти и др.
2.2.  дефицит на фолиева киселина – фолиеводефицитни анемии:
    - първични - при ензимни дефекти, водещи до фолатен дефицит;
   - вторични - при недоимъчно хранене, хроничен алкохолизъм, медикаментозна интоксикация;

3. Увреждане на стволовата клетка ( костномозъчна инсуфициенция):
   - хипопластични анемии;
   - апластични анемии – вродена апластична анемия на Fanconi, идиопатична апластична анемия на Ehrlich;
   - симптоматични хипо- и апластични анемии;

4. Намалена стимулация на еритропоезата поради недостатъчна активност на еритропоетин:
   - при двустранни хронични бъбречни заболявания;

ІІ. Анемии в резултат на остра кръвозагуба.

ІІІ. Анемии в резултат на повишено разрушаване на еритроцитите – хемолитични анемии:

1. Дефект на еритроцитите:
1.1. Дефект на еритроцитната мембрана:
   - наследствена микросфероцитоза на Minkowski-Chauffard;
   - наследствена елиптоцитоза (овалоцитоза);
   - наследствена стоматоцитоза;
   - акантоцитоза;
1.2. Еритроцитни ензимопатии:
   - дефицит на еритроцитни гликолитични ензими – пируват-киназа;
   - дефицит на Г6ФД, глутатион синтетаза, глутатион редуктаза;


Други реферати:
Българският език
Другото име на Америка
Светът на идеала, мечтите и любовта в разказа Ангелинка
Рискът на баба Илийца, когато помага на бунтовника
Смъртта в поезията на Христо Ботев


Изтегли рефератаСмъртта в поезията на Христо Ботев - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия