Ангелинка

Не само момчето, но и леля Станка и децата изпитват благоговение пред изключителната гостенка. Епитетите “прехласнати”, “умилена” и сравнението на леля Дъмша с “чудотворна икона” разкриват въздействащата сила на добротата и обичта върху чистите човешки души.
  1. РЕАЛНАТА АНГЕЛИНКА – образът й е разкрит чрез контраст тъмно-светло. Тъмната къща символизира трудния селски живот, беден откъм истински празници. Чрез сравнението на Ангелинка със слънчевото петно се внушава мисълта, че радостта и щастието са краткотрайни, както слънчевата топлина. Образът на момиченцето е по-силен от образа, изграден в представата на пастирчето. Може би защото често пъти очите на влюбения виждат обекта на своята любов по-красив. Това е най-щастливият миг в живота на ратайчето. Елин Пелин изгражда портретната характеристика на Ангелинка чрез разнообразието на цветовете – синьото, бялото и червеното са багрите, с които се изписват иконите. Бялото подчертава съвършенството и чистотата. Ратайчето се усеща недостойно да покровителства тази красота, както прави това в мечтите си.

  2. Образите на гостенките Елин Пелин изгражда с еднакви символи, но по различен начин. Леля Дъмша прилича на голяма черна пеперуда. Избелелите рози на шапката й са символ на мъртвата природа, докато панделките на Ангелинка заиграват като “хиляди полски пеперуди.” Това сравнение внася динамика и раздвиженост на действието. Дъмша седи, а Ангелинка влиза в стаята, Дъмша има “кротък кравешки поглед”, а Ангелинка – големи сини очи, лелята говори гръмко, а детето – пее.

  3. Радостта на Ангелинка от цветята и възхищението на ратайчето от момиченцето говорят за преклонението пред красотата, което сродява двете деца. Радостният вик на Ангелинка доказва на момчето, че неговите чувства са намерили отклик в душата на градското дете.

  4. ЕПИЛОГЪТ – краткият епилог съпоставя времето на детството с настоящето на героя-разказвач. В годините на зрелостта той се е простил с много илюзии, но продължава да се завръща към спомена за чудната среща на празника Възнесение. Изживелият само за миг сбъдването на мечтата си остава разколебан:”…истина ли беше това или сън”. Действителността и мечтата са се слели в образа на “тая мъничка Ангелинка”.

  5. Авторът, опирайки се на жизнения си опит, разкрива душевното състояние на героя и постига достоверност на изобразяването. По такъв начин, като съчетава измислицата с факти от живота си, Елин Пелин доказва, че често пъти реалността не се покрива с представата за нея. Но зад грозното трябва да стоят красотата и добротата – ценни човешки добродетели. Писателят ни води към извода, че идеалът е нещо лично, съкровено, скъпо. За героя- разказвач той е въплътен в образа на малката Ангелинка. Истина или сън образът на прекрасното е необходим в живота на човек, за да му помага да преодолее нещастията, тъгата и самотата.
Други реферати:
Менталните карти на културата
Интелектуалната съдба на Ботев и Раковски
Илиада-Каква е ролята на мирно-временното изображение в шеста песен
Кой е виновен за гибелния край на Николчо
Иван Вазов и тема за родното


Изтегли рефератаИван Вазов и тема за родното - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия