Англия-като класическа страна за натрупване на капиталиЕпохата на първоначално натрупване на капитала в напредналите страни се отличавала с изяви на безогледна алчност, ниско средно равнище на честност в отношенията между хората, влошаваща се професионална етика сред занаятчий, търговци, държавни служители и други и общо спадане на обществения морал. Правилата за поведение и ценностните критерий на феодалната епоха и по – специално на нейната ръководно обществена прослойка исторически залязвали, но много често те не биле замествани веднага с една нова по – рационално функцинираща система на междучовешки отношения. Този морално – институционен вакуум увеличавал трудностите на разглежданата преходна епоха.

Като типичен вариант на развитие на капиталиститческите отношения изпъква Англия. Макар и предимно със средствата на грубата принуда и дори жестокост, в Англия най – бързо била създадена както новата буржоазна прослойка така и работническата класа като източник на необходимото за тогавашната обстановка масово предлагане на евтин наемен труд. Тези процеси били мъчителни за по – голямата част от населението на страната, но били обективно необходими, т.к. били създадени двете основни предпоставки, позволяващи на Англия на основата на нови производствени отношения да се насочи първа от развитит европейски страни към задоволяване на вече споменатата историческа необходимост от създаване на по – мащабно промишлено производство. По този начин в крайна сметка Англия си осигурила голяма преднина в икономическото развитие за два или три века.

През XVІ век се стигнало до голямо оживление в икономическото развитие на Англия, която все още била с малобройно население – 3 – 3,5 млн. жители, или три пъти по – малко от тогавашна Испания и пет пъти по – малко от Франция. Тя все още била подчертано аграрна страна с преобладаващо селско население (в градовете живеела само 1/5 от населението). Английският търговски флот бил много по – малък от холандския и дори и по – голямата часто от износа на английските колони към метрополията се превозвала с холандски кораби. Въпреки големите природни богатсва на страната английската металургия тепърва започвала да се развива. Преобладава износа на по – качествено желязо от Швеция. Редица промишлени отрасли отначало били по – слабо развити, отколкото във Франция.

Англия имала обаче преднина в производството но вълнени платове и този отрасъл изиглрал ролята на локомотив, който изтеглил цялата английска икономика напред. В производството на вълна и платове била заета почти половината от населението на страната, особенно в селата. През XVІ век рязко бил намален износът на вълна от Англия за сметка на


Други реферати:
Съдебно счетоводни експертизи
Правен режим на чужденците
Правото в системата за социален контрол
Електрохимическа корозия
Лекции по химия


Изтегли рефератаЛекции по химия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия