Англия по времето на Шекспир

Англия по времето на Шекспир

Както в Италия, Испания, Франция и други страни в Западна Европа така и в Англия през 16 в. се създават благоприятни условия за разцвет на голяма и богата литература. Много английски писатели с художественото си слово отразяват светлата епоха на Ренесанса. Сред тях първо място заема Уилям Шекспир (1594-1616). През втората половина на 16 и началото на 17 в., времето през което Шекспир пише своите велики произведения, Англия е една от най-силните монархически държави. Държавната власт е в ръцете на краля. Престолът изисква подчинение от всички: бедни и богати, аристократи и търговци, занаятчии. Укрепването на кралската власт обаче се предшества от остри борби. Феодалите воюват един срещу друг и взаимно се изтребват. Междуособните войни, които продължават 30 години (1455-1485) са известни в английската история под името "Войни между бялата и червената роза". Бялата роза е герб на една от воюващите групиравки, а червената - на друга. Шекспир отразява тези междуособици в историческите си драми.

Като ограничава правата и привилегиите на федералите кралската власт разчиства пътя на новото индустриално общество и спомага за развитието на промишлеността, търговията, техниката, науката, изкуството и литературата. В пристанищата ден и нощ е слуша врява или ехтят песните на търговци, занаятчии, мореплаватели, авантюристи. Хиляди английски кораби кръстосват морета и океани, продават различни стоки, завладяват острови и нови земи в Африка, Азия и Америка или ограбват чужди кораби. Скучно и досадно е на младежта да седи вкъщи. Тя търси простор за силите си било по моретата, било на война или в откриване на нови земи. Някои търсят славата, други - богатството, трети едното и другото. Английската кралица Елизабет, която управлява почти през цялата втора половина на 16 в., издига до адмирали на своята флота обикновени, но смели и енергични пирати.

Вярата в Бога не изчезва, но мислещия човек през Шекспираво време повече се интересува от земния живот отколкото от отвъдния ад и рай. С основание Англия се смята за родина на материалистическа философия. Истинският военноначалник на английската материалистическа мисъл е шекспировият съвременник Бейкън - държавник, писател и философ. За Бейкъм природознанието е истинската наука, а експериментирането - пътят към истината. Друг шекспиров съвременник Кристофър Марлоу в драмата си "Трагичната история на д-р Фауст" изобразява безпределния стремеж на човека към знания и откривателство.

Разпадането на феодалния строй, засилването на кралската власт, развитието на търговията спомагат за националното сплотяване на англичаните. Когато през 1588г. испанският крал Филип ІІ изпраща


Други реферати:
Предприятието в условията на Европейския съюз
Регулиране на търсенето и предлагането в различните икономически системи
Едноличен търговец
Доклад за проведен летен стаж
Едра и дребна търговия


Изтегли рефератаЕдра и дребна търговия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия