Анимация за деца и възрастни

Анимацията възниква, когато хората от туристическата индустрия разбират, че нощувка, храна и транспорт е вече изчерпано за туристическия клиент и трябват други развлечения свързани с организиране на свободното време.

Анимацията е дейност, която по същност се свързва с туристическите, услуги и е ключ към успеха за всяка една туристическа фирма. Анимацията включва голяма част от видовете услуги в туризма като започнем от момента на пристигане на гостите – посрещането им на летището, пред хотела, до тяхното изпращане.

Анимацията е специално организирана дейност изискваща професионализъм. Тя не е любителска изява, а е добре планирана, организирана и управлявана дейност. За нея са характерни всички общи закономерности валидни за производството, предлагането и продажбите на услугите в туризма.

Какво е анимация Anima (лат.) - душа, живот; animation (лат.) - оживяване, въодушевяване,одухотворяване. Преминала от латинския в редица европейски езици, анимацията и нейните производни думи се тълкуват днес със значение на „насърчавам, поощрявам, подтиквам, подбуждам, увличам към нещо, вдъхновявам някого, вдъхвам живот някому” и др.

Анимацията в туризма има редица разновидности, като в България най-разпространена е детската, която се прилага не само в курортните селища, но и в градска среда. Друга сравнително популярна разновидност е хотелската анимация в затворените морски комплек­си. За съжаление обаче тя все още не е напълно развита и се предлага само в 3-4 обекта, които работят на принципа all inclusive. Освен това качеството на продукта не е на достатъчно високо ниво и често чуждестранните туроператори изпращат свои собствени аниматори.

У нас анимацията все още се разбира предимно като „рисувано филмче”. Сравнително малка група хора са наясно и с другото й значение - на услуга, която е свързана с предоставяне на различни видове забавления за туриста по време на почивката му.
По данни на Световната организация по туризма туризмът се е превърнал в най-важната икономическа дейност в световен мащаб.

Анимацията закономерно се налага като мощен фактор при привличането на туристите и за повишаване степента на удовлетвореност на потребностите от движение, спорт, познания и развлечения.

В литературата, отнасяща се до туризма, липсва унифицирано определение на понятието "анимация". В повечето източници преобладава становището, че тя е елемент на туристическия продукт, който активизира поведението на туристите за удовлетворяване на потребности от физическа


Други реферати:
Методологически основи и обща характеристика на прогнозирането. Прогноза и прогнозиране
Националното стопанство като сложна икономическа система
Място, мисия и цели в процеса на разработване плана на бизнес организацията
Лекция по Прогнозиране и планиране-Свойства на националната икономическа система
Лекции по бизнес планиране


Изтегли рефератаЛекции по бизнес планиране - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия