Анимация за деца и възрастни

активност, игра, приключения, за овладяване на нови умения и навици, за обогатяване на познанията за света, за задоволяване на нуждата от общуване, от творческа анимация, чрез участие в специално подготвени програми...

Анимацията навлиза в туризма в средата на миналото столетие, но тя не е откритие на съвременната цивилизация. Грижата за свободното време на гостите и гражданите в обществото е съществувала винаги...

Съвременните туристически организации и туристическа политика разглеждат анимацията като целенасочена дейност за спечелване на туристическата клиентела. В съдържателно отношение анимацията включва два продукта:

Насърчаване, стимулиране на туристите да оползотворят свободното си време според предпочитанията си;

Практическа реализация на този подтик.

По тази причина може да се приеме, че анимацията е способ за реализиране на една активна и пълноценна почивка от гледна точка на задоволяване на интересите и желанията на туристите.

Туристическата анимация има важно значение за туристическия продукт. Тя го обогатява като предлагане и съдейства за съчетаване на стандартизацията с индивидуализацията му. В тази връзка тя има реални икономически измерения.

Анимацията е новият стил в производството и консумацията на туристическите услуги. Организираните спортни занимания, турнири, шоу програми за деца и възрастни и т.н. в хотели и ваканционни селища биват положително оценени от страна на туристите и могат да се превърнат в цел на пътуването. Анимацията не е любителска изява на отделна личност, а е добре планирана, организирана и управлявана дейност. Аниматорът е част от екипа на хотела, който се грижи за доброто настроение на гостите. Мислите и действията му са целодневно насочени към създаването на приятни моменти и чувство на комфорт и домашна атмосфера за гостите. Аниматорът е приятел за децата и техните родители. Той притежава широка обща и езикова култура, тактичност, търпение, весел и непринуден характер, чувство за хумор и физическа издръжливост.
ОфертаДруги реферати:
Процедури за пробовземане и пробообработка
Предмет и тема на обучението по химически анализ
Преценка на работата на лабораторията
Пробиотични бактерии. Лактобацилус ацидофилус
Сярна киселина


Изтегли рефератаСярна киселина - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия