Аномално дете - що е то


РЕФЕРАТТЕМА: АНОМАЛНО ДЕТЕ - ЩО Е ТО


Видях много детски очи, разбиращи и неразбиращи, умоляващи и агресивни, тъжни и весели, но винаги очи на деца. Видях и родителски очи със събрана в тях огромна мъка, вина, безпомощност, озлобление, но и вяра, надежда, упование. С родителската мъка не се свиква, не се свиква и със собствената ти безпомощност в някои случаи. Важното е да възприемеш детето винаги такова каквото е, да щадиш неговите и на близките му нагласи и според нивото на собствената си компетентност да правиш винаги най-доброто. Много често се цитира фразата, че за зрелостта на едно общество се съди по отношението му към слабите и немощните. Но те невинаги се нуждаят от финансови средства, а от елементарната подкрепа, защита и приемане.

Понятието „деца със специални образователни потребности” е основно в специалната и особено в ресурсната педагогика, а „аномално развитие” – в дефектологията, но различията между тях не са същностни, а главно от деонтологични позиции. Като явление и предмет на науката тази категория фокусира съвкупността от специфичните дефектологични проблеми, както и редица въпроси от науките за човека. Изясняването на съдържанието, вложено в това понятие, разкрива множество важни отношения и релации между нормата и патологията, дефекта и развитието, първичните нарушения и вторичните отклонения в развитието, дефекта и корекцията, рехабилитацията и развитието. Наред с това от гледна точка


Други реферати:
Диабет
Диети
Дом за медико–социални грижи–същност, настаняване на деца в такива интитуции, рисковите групи, които попадат в тези домове
Зависимости–видове, характеристики, терапевтични подходи
Болести причинени от тютюнопушенето


Изтегли рефератаБолести причинени от тютюнопушенето - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия