Антифрикционни материали

АНТИФРИКАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ


Антифрикционни материали са материалите с нисък коефициент на триене с метал. Това са олово, цинк, калай, алуминий, сплави на основата на мед, някои чугуни, композиционни и металокерамични материали, антифрикционните пластмаси, гумата, дървесината и др.


  • ОЛОВО (Plumbum), Pb

Химичен елемент от IV група на периодичната система; сиво-бял мек ковък и пластичен метал. Основния източник за получаване на олово са сулфидните полиметални руди , минералът галенит – PbS. Получаването на олово от галенит се извършва по схемата: PbS → PbO → Pb. Олово се добива главно от минералите галенит, церусит и англезит. Най-големи находища има в Австралия, Канада, Русия, Испания. Разтваря се в киселини и се окислява при обикновена температура, но се пасивира - образува тънка оксидна кора, която го предпазва от по-нататъшно окисление. Съединенията му са отровни. Приложение - за сплави, химични апаратури, изолатор на кабели, акумулатори, за защита от радиоактивни лъчения, за куршуми, сачми и др.

  • ЦИНК (Zincum), Zn

Цинкът е познат на човечеството от древността. Данни за неговото получаване и употреба има още от XIII век пр.н.е. Той спада към средно разпространените химични елементи - 2,10-3ат.%. Цинкът се среща в земната кора изключително в свързано състояние под формата на редица полиметални сулфидни руди, а също и като минералите сфалерит (ZnS) и смитсонит (ZnCO3), известен още като галмей. Цинкът се получава от неговите сулфидни руди при металургична преработка. Добива се главно от минералите сфалерит, вюрцит, смитсонит, хемиморфит. Най-големи находища - Канада, Австралия, Перу. Химичен елемент от II група на периодичната система; синкавобял крехък метал. Химически устойчив, на влажен въздух се окислява и покрива със слой от основен цинков карбонат, който го предпазва от корозия. Разтваря се в киселини и основи. Приложение - за защитни покрития (поцинковане), сплави (месинг и др.), в цинкографията, за галванични елементи и др.

  • КАЛАЙ (Stannum), Sn

Химичен елемент от IV група на периодичната система; сребристобял, много мек и ковък метал. Съществува в 2 модификации. Белият (метален) калай при температура под -20 оС се превръща (калаена чума) в прах - сив калай. При обикновена температура е устойчив на въздух и вода; реагира с халогени, сяра и др. Добива се от минералите каситерит (главно) и станин. Приложение - за запояване, като метално покритие против корозия (виж покалаяване и калайдисване); в много сплави - бронз, лагерни (бабити),


Други реферати:
Лекции по управление на обществените отношения
Стратегическо управление
Съпротива срещу промените в организацията
Същност и основни функции на индустриалния мениджмънт
Процес на подготовка и вземане на управленско решение.Методи за вземане на решения


Изтегли реферата



Процес на подготовка и вземане на управленско решение.Методи за вземане на решения - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия