Архитектура на аритметичес копроцесор


НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ

ВАСИЛ ЛЕВСКИ”


ФАКУЛТЕТ “АРТИЛЕРИЯ, ПВО и КИСКАТЕДРА “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА”
ТЕМА 1: АРХИТЕКТУРА НА 16 РАЗРЯДНИ МИКРОПРОЦЕ-СОРИ.”


ЗАНЯТИЕ 9: „АРХИТЕКТУРА НА АРИТМЕТИЧЕН КОПРОЦЕ-СОР.гр. Шумен


Други реферати:
Минало и бъдеще-има ли смисъл историческото познание
Левски-човек без грешки
Кои са основните резултати значение от вътрешната политика и административните реформи на българските владетели през първата половина на IX век
Империята на Александър Македонски
Изходно положение след Втората световна война


Изтегли рефератаИзходно положение след Втората световна война - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия