Архитектурата на Древния Рим

Архитектурата на Древния Рим


Апенинският полуостров станал средище на древната римска култура. Италийските племена, които населили полуострова между II и I хилядолетие пр.н.ера, дълго останали разпокъсани. През X век пр.н.ера в средната част на Италия се появили етруските, народ с още неизвестен произход. До покоряването им от Рим през III век пр.н.е. етруските развили значителна строителна дейност. От техните строежи днес има малко останки, главно крепостни стени, градски порти, канали и отводнителни съоражения и няколко скални гробници. Според данни на Витрувий етруските храмове представлявали малък простил с двускатен покрив и с почти квадратно очертание на плана. Оформеният преден портик бил със значителна дълбочина и храмът имал често по три цели – за трите главни бога.

Архитектурата на гръцките градове колонии, които се появили през VIII век пр.н.е. по южните брегове на Италия и о.Сицилия, оказала голямо влияние върху етруските строежи. Бил възприет главно дорийският ред, който бил значително трансформиран от етруските и преминал в архитектурата на Рима като тоскански ред. Римляните възприели от етруската архитектура още ясно изразените типове жилища, храмове, гробници и водностроителни съоражения, теракотната им украса, крепостните им стени и особено истинския цилиндричен свот и арката, строени от клиновидно наредени камъни.

Спред легендата Ромул и Рем основали град Рим през 754 г.пр.н.е. Към началото на III век пр.н.е. властта на римляните се простирала върху целия Апенински п – в, а два века по – късно – върху почти всички средиземноморски страни – от Испания до Иран, както и върху земите от Британия до Северна Африка. До I в.пр.н.е. Рим представлявал аристократическа робовладелска република със сложни национални и класови противоречия. Непрекъснатите вътрешни между особици, въстанията на робите и на покорените народи предизвикали нова форма на държавно устройство. През времето на Август гражданската и военната власт се съсредоточили в ръцете на императора. Римската империя била най – висшият и последен стадий в развитието на античното робовладелско общество. През III век на н.е. започнал упадъкът на империята, който завършил с разделянето й през 395 г.пр.н.е. на Западна римска империя и Източна римска империя. Източната, под името Византия, просъществувала до завладяването й от османските турци през 1453г.


Други реферати:
Проучване на пазарните позиции на Актавис
Управление на екипи
Уилям Макгауан и MCI-новия свят на телекомуникациите
Стратегически анализи на външната среда на организацията
Процес на вземане на управленски решения в управлението на Тютюн-бг АД


Изтегли рефератаПроцес на вземане на управленски решения в управлението на Тютюн-бг АД - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия