Архитектурата на Древния Рим

Непрекъснатите завоевания и умелото управление на обширните територии съсредоточили в ръцете на Рим огромно количество роби и много материални средства, които осигурили голямо и разнообразно строителство, съсредоточено главно в град Рим. Наред с етруските архитектурни паметници върху развоя на римската архитектура оказало голямо влияние възприемането на гръцките архитектурни редове. Римляните обаче не копирали, а творчески преработвали елинистическите форми, като ги приспособявали към новото, специфично римско съдържание на сградите. Подобрената строителна техника и широкото прилагане на свода и арката допринесли още повече за оформянето на чисто римския облик на сградите и инженерните съоражения. Правата греда не позволява да се преодолеят големи разтояния между колоните, затова в сградите с по – големи размери тя била заменена с арката. Употребата на цилиндричния и кръстатия свод, както и на купола позволили на римските архитекти да създадат в обществените сгради големи безподпорни вътрешни пространства. Първоначално колоните носели товари и били част от конструкцията. Впоследствие обаче дъгите предавали товарите върху правоъгълни подпори, пред които се прилепвали колони с ¾ дебелина - декоративен придатък, който само видимо носи антаблемана. Често над декоративната колона в антаблемана се правел правоъгален издатък на вън, върху който обикновено се поставя статуя.

Характеризирани накратко, новостите в римското архитектурно оформление са следните:

  1. Дъгите (арките) имат полукръгла форма и челото им е гладко или профилирано с архиволта – архитектурно разчленение на челната страна на една арка с профил на йонийски архитрав. Дъгите били изградени от обработени трапецовидни камъни с фуги, насочени към центъра, и от подчертан ключов камък. Система от колонии, свързани с арки, образуват характерната за римската архитектура аркада

  2. Сводовете са с чилиндрична или кръстата форма. И двата вида се изпозвали в строителството на сградите, а и в инженерните съоражения се използва само цилиндричния свод.

  3. Куполите се строели с полусферична форма. Изграждали се от обработени каменни блокове с фуги, насочени към центара, или от радиалнитухлени пояси, свързани с концентрични хоризонтални пояси, пространството между които се запълвало с по – тънък пълнеж, така че се образувала система от касети. Това облекчава собственото тегло на конструкцията и допринася за изяшното оформяне на вътрешното пространство.


Други реферати:
Васил Левски
Институции на Европейския съюз
Агресията в живота ни
Институции на Европейския съюз
Музеят днес и на бъдещето


Изтегли рефератаМузеят днес и на бъдещето - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия