Архитектурата на Древния Рим

Постаментът е чисто римски архитектурен елемент. Понякога колоните не стъпват върху стилобата или етажния под, а върху паралелепипеден постамент. Състои се от малък, профилиран в горния си край цокъл, гладко тяло и нисък профилиран корниз

Атиката представлява ниска стена, надстроена над увенчаващия сградата корниз и предназначена главно за барелефна украса и насписи.

В строителството римляните въвели римския бетон. Пространството мейду две успоредни каменни или тухлени стени се запълвало с чакъл и тухлени парчета, които се заливали с варов разтвор, в който е прибавен и пуцолан, предаващ на бетона водоустойчивост. За да се уплътни, бетонът се трамбувал на пластове.

Гръцките архитектурни редове се прилагали в Рим с незначителни изменения, които се изразявали главно в по – богатата, но по – груба орнаментална украса.Тоскански ред


Тосканският ред е произлязъл от етруската преработка на гръцкия дорийски ред. Колоната има база, тяло и капител. В някои случи базата представлява само ниска кръгла плочка, но най – често се състои от квадратна плоча, торус и листел. Понякога над торуса се вмъква още един малък листел и кръгло тяло с профил на обърната сима. При някои паметници колоните са без база.

Тялото на колоната е стройно и в повечето случаи гладко – без канелюри. Във височина то се стеснява конично и има ентазис.

Капителът се състои от ехин с профил четвърт окръжност и квадратен абак. Под ехина и в горния край на тялото на колоната се вмъкват два тесни торуса. Над абака има ниска плоча, профилирана с лесбийска кима.

Наред с колоните в Рим често се срещат и правоъгълни пиластри, изпълнени като колони. Те имат база и капител, като колоните, но във височина не се стесняват и нямат ентазис.

Антаблеманът е с опростени форми. Архитравът е гладък и завършва в горния си край с тения. В някои случаи той е разделен на два хоризонтални пояса, както при йонийския ред. Фрисът най – често е гладък, без триглифи, метопи и украшения, което представлява характерна отлика за тосканския ред. Корнизът е от типа на най – опростените главни корнизи, без пластична или цветна украса.Други реферати:
Трудов договор
Служебен когнитивен процес
Правото като съзнание
Правна социализация и правнорелативно поведение
Правно съзнание


Изтегли рефератаПравно съзнание - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия