Архитектурата на Древния Рим

Римски дорийски ред


Римският дорийски ред не се различава съществено от гръцкия. Колоните му са без база, но се срещат и колони с тосканска база. Тялото на колоната е по – стойно. При едни паметници то е канелирано, при други – гладко, а при трети е гладко в долната си третина и канелирано в горните две третини. Понякога ехинът е профилиран с яйцевидна йонийска кима. Антаблеманът е подобен на гръцкия, има гладък архитрав, дорийския фриз и корниз с по – издаден навън гейсон, който при някои паметници е подпрян с конзоли. Фризът се различава от гръцкия по мястото на крайните триглифи, които не почват от ъгъла, а са в оста на ъгловите колони. По този начин ъгълът се заема от половин метопа. Това дава възможност колоните да се поставят на еднакви разстояния. Метопите са гладки или украсени с релефни орнаменти – розети, волски черепи, медальони, оръжия и др.


Римски йонийски ред


Разликата между римския и гръцкия йонийски ред е мнгоо малка.

Базата на колоната е като атическата йонийска база, но е стъпила върху квадратна плоча – плинта. Външната плоскост на горния торус вече не се подравнява с горния листел на скоцията, а излиза напред и я покрива изцяло.

Капителът се различава от гръцкия йонийски капител по височината си и по разработката на волутите, които са съединени с рпаво парче. Новост при римския йонийски ред е т.нар. диагонален капител с волути в четирите ъгъла, подобни на волутите при ъгловия капител. Това приближава римския йонийски ред до коринстския ред.

Римският йонийски антаблеман е по – декоративен от гръцкия, но детайлите му са много по – груби.


Други реферати:
Програмирано обучение за усвояване на знания като продавач-консултант в склад на едро
Управление на конфликти
Управленски структури
Организационна структура на управление на конкретно предприятие
Умението да се разработват ефективни проекти


Изтегли рефератаУмението да се разработват ефективни проекти - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия