Архитектурни норми (пищов)

архитектурния образ за съответния обект. Mодни течения в архитектурата, чиито зас­тъпници подчиниха формата и структурата на сградата на рекламния характер на нейния образ са: Деконструктивизмът, Архитектурната бионика, Суперграфизмът. Структурен експресионизъм Обектите на съвременната архитектура все по-често са сгради, чиято основна функция е да създават пространствено покритие за многост­ранна човешка дейност. При тях акцентът се поставя върху конструк­цията, тъй като коструктивната задача всъщност съвпада с функцио­налната.Тук елементите на архитектурната композиция - фун­кционалност, икономичност и естетика, се формират главно от силата на въздействието на конструктивното решение. Нов конструктивизъм : при него коструктивната система показва склоност да се слее с архитектурната форма, поради което тя вече не търси художествения ефект на друга, втора система от деко-ративно-образни елементи. Раждат се стиловите направления "Неоконструктивизъм", "Структурен експресионизъм", "Хай-тех" и "Късен модернизъм". Деконструктивизъм : Новите техни­чески възможности дават тласък за увеличаване на инсталационната съоръженост на сградите, което ги прави все по-сложни и съвършени организми. Все по-сложна става връзката с природната среда. Все по-актуална е архитектурно-екологическата същност на строителството. Деконструктивизмът, търсейки неочакваното в монототонността на об­кръжаващата ни среда и ежедневие, възприема концепцията за "нео­бичайното", повдигащо адреналина възприятие Това, че деконструкцията е така широко разпространена в момента
може би е породено от факта, че творбите от този тип еднакво привли­чат и провокират.


Други реферати:
Photoshop-основи
PHP
PHP & MySQL
Visual basic
Visual Basic-чертане на форми


Изтегли рефератаVisual Basic-чертане на форми - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия