Асенова Крепост

Асенова крепост – оттук започва Родопа планина

Върху самотна скала – там, където източните склонове на Родопите плавно се спускат към плодородните земи на тракийската низина, се намира Асеновата крепост. Оцеляла през превратностите на времето, обвеяна от ветрове и легенди, кацналата върху отвесния рид крепост стои изправена като страж в предверието на планината. Някога твърдината е имала стратегическа роля за отбраната на българските земи от чужди нашественици. Днес тя е сред най-интересните и посещавани средновековни паметници у нас.

Историческата нишка на Асеновата крепост ни отвежда векове назад във времето. През V-IV в. пр. Хр. нашите предци, траките изграждат върху недостъпната скала военно укрепление. Предназначението му било да отбранява прохода, свързващ териториите на древна Тракия с Беломорието. Близо хилядолетие по-късно, по време на големите славянски нашествия на Балканите, византийският император Юстиниян пък издига на това място висока крепост с цел да спре вражеските набези. Минават няколко столетия, но крепостта, многократно щурмувана и опожарявана, продължава да стои гордо изправена срещу неумолимия ход на времето и природните стихии.

През ранното Средновековие Източните Родопи са вече в пределите на първата Българска държава, а крепостните стени, надвесени над скалния рид, охраняват териториите й от чужди нашественици. По това време в подножието на скалата се обособяват две села, които по-късно образуват заедно с крепостта средновековния град Стенимахос. През 13 век, след като разширява територията на България до три морета – Бяло, Черно и Адриатическо, българският цар Иван Асен II заздравява и достроява крепостта. Мащабното строителство е увековечено от осемредов надпис на български език над нейния вход. Издълбаното върху скалата послание става причина крепостта да бъде наречена Асенова, а близкият съвременен град - Асеновград. Приблизително от тази епоха датира и съвременният й облик.

Според Христо Басамаков – директор на Историческия музей в Асеновград, това е един от най–любопитните исторически паметници в Родопите. Годишно крепостта се посещава от близо 70 хиляди туристи, сред които и много чужденци. Те разглеждат добре запазената външна крепостна стена с височина до 3 метра и дебелина 2 м. Ясно личат и следите от разположената на най-високото място цитадела с вътрешна кула. В мирно време тя е служела за жилище на управителя, а по време на война е била използвана като наблюдателница и сигурно убежище от врага. Могат да се проследят и очертанията на водохранилищата, чиито стени са били облицовани с керамични парчета.

Но най-голямата забележителност на Асеновата крепост е средновековният християнски храм „Св. Богородица Петричка”. Предполага се, че еднокорабната куполна черква е била изградена през 13 век по нареждане на цар Иван Асен II. „Това е първата църква в източно православния свят , в която се появява кула”, твърди Христо Басамаков. Според него архитектурният й стил, наподобяващ готиката, е донякъде повлиян от контактите, които българската държава е имала със западния свят и католицизма. Кулата е служела едновременно за камбанария и наблюдателница. „Все пак да не забравяме, че става дума за крепостна църква, отговаряща на всички условия на отбраната”, каза г-н Басамаков и добави:

"Самата църква е двуетажна, като първият етаж, според първоначалния замисъл на строителите, е бил предвиден за крипта, но така и не е бил използван по това предназначение. Същинският църковен етаж е


Други реферати:
Информационни табла, индикатори, дисплеи и екрани
Компютърна защита
Компютърна информационна система
Fax-Client приложение
GPS-GSM система за предаване на данни


Изтегли рефератаGPS-GSM система за предаване на данни - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия