Асинхронните двигатели с накъсо съединен ротор

Асинхронните двигатели се отличават с надеждна работа, сравнително елементарна конструкция, директно захранване от мрежа за променлив ток и отсъствие на специални изисквания по отношение на поддръжката. Изброените предимства обясняват широкото им разпространение във всички сфери на промишлеността. Известно е, че асинхронните двигатели са два основни вида - с фазен и накъсо съединен ротор. Схемите за управление на двата вида асинхронни двигатели са различни.


Асинхронните двигатели с накъсо съединен ротор

имащи малка или средна мощност при напрежение до 1000 V, се пускат чрез пряко включване на статорната намотка към мрежовото напрежение. Схемата се реализира чрез използването на трифазен контактор. Съответните команди за пускане и спиране могат да се подадат от различни командни устройства. Най-често за целта намират приложение бутони за управление. Съществуват два основни подхода за електрозахранване на асинхронните двигатели с накъсо съединен ротор - директно към мрежата или чрез трансформатор, който осигурява потенциално разделяне на управляващите вериги и намаляване на захранващото напрежение.

Управлението на многоскоростните асинхронни двигатели с накъсо съединен ротор се реализира на базата на схеми, чрез които се осъществява

превключване на намотките на статора

с цел осигуряване на различен брой двойки полюси и диапазон на изменение на скоростта на двигателя. Например, нека разгледаме асинхронен двигател с една намотка, която се включва в звезда при високата скорост и в триъгълник при ниската. В подобни приложения превключването на секциите на намотката би могло да се осъществи чрез контактори. От своя страна, командите за пускане на висока и ниска скорост могат да се подават с бутони за управление. Изключването на двигателя също би могло да се реализира с бутон за управление. Съществуващи алтернативи в техническите средства за реализиране на тези функции са универсални превключватели и контролери. Така описаната схема осигурява изменение на скоростта на двигателя в процеса на работа, без да е необходимо спирането му. За целта изключващите контакти и бутони за управление изключват по-рано включения контактор. Логично, схемите за управление на трискоростни асинхронни двигатели включват три линейни контактора, съответно предназначени да включват намотките на статора за всяка от трите скорости.

В приложения, характеризиращи се с маломощна захранваща мрежа, мощните асинхронни двигатели с накъсо съединен ротор се пускат с

ограничаване на пусковия ток


Други реферати:
Спомен, реалност и блян в лириката на Д. Дебелянов
Страдание и състрадание в стихотворението Старият музикант, Хр.Смирненски
Трагизмът в творчеството на Яворо
Ролята на приказното в човешкия делник
Специфики на Алековите фейлетони


Изтегли рефератаСпецифики на Алековите фейлетони - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия