Атестация на служителите в държавната администрация

ДИПЛОМНА РАБОТА

Тема: Атестация на служителите в държавната администрация


Съдържание

Увод 2

Теоретико-методологическите основи на оценяването на трудовото представяне на персонала 3

1.1 Управлението на човешките ресурси и оценяването на персонала. 3

1.2 Кариерно развитие в държавната администрация 7

1.3 Същност, цели и подготовка на оценяването на персонала 10

Втора глава - Методическите основи на атестацията на служителите в държавната администрация 22

2.1 Наредба за условията и реда за атестиране на служителите 22

2.3 Особености на оценяването в зависимост от длъжността 30

2.4 . Анализ на системата за оценяване на трудовото представяне 37

Трета глава – Анализ на атестацията на служителите на ЦОИДУЕМ 41

3.1 Обща характеристика на дейността на МОМН 41

3.2 Обща характеристика на дейността на на ЦОИДУЕМ 43

ПРИЛОЖЕНИЯ 58

Приложение № 1 59

Приложение № 60

Приложение 5 61

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 64


Други реферати:
Качествата на мениджъра в дадена фирма
Корпоративно управление на хотелски комплекс
Същност на инвестиционния процес
Анализът и проектирането на длъжностите
Организационни и структурни проблеми в системата на международния мениджмънт


Изтегли рефератаОрганизационни и структурни проблеми в системата на международния мениджмънт - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия