Атмосфера

Атмосфера


Атмосферата – газовата обвивка на Земята, съдържа жизненонеобходимия за организмите въздух и ги защитава от вредни космически лъчения, определя времето и климата на нашата планета.


Земната атмосфера се е оформила в продължение на милиони години. В най-ранния етап от геоложкото развитие на Земята активните вулкански изригвания съдействали за формиране на първичната атмосфера. Според учените тя била съставена от повече водна пара, азот и въглероден диоксид и много малко кислород. При изтиването на газовете голяма част от водната пара кондензирала и започнала да пада на земната повърхност във вид на проливни дъждове. В резултат възникнал Световният океан. Кислородът останал важна съставка на атмосферата след появата и широкото разпространение на растенията. Те улавят светлинната енергия и произвеждат сами нужните им хранителни вещества, чрез процеса фотосинтеза, при който в атмосферата се отделя кислород.

Газовете, които се съдържат в днешната атмосфера са важно условие за живота на Земята. Кислородът е необходим за дишането на организмите. Поетата от Земята слънчева топлина би се излъчвала изцяло обратно в Космоса, но я задържа въглеродният диоксид в атмосферата. Атмосферата участва в кръговрата на водата и защитава нашата планета от убийствената за организмите космическа радиация.


ВЕРТИКАЛЕН СТРОЕЖ НА АТМОСФЕРАТА

Атмосферата включва пет слоя – тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и екзосфера.

Най-близо до земната повърхност е разположена тропосферата. Нейната височина над Екватора е до 18 км, в умерените ширини – до 12 км, и над полюсите – до 9 км. Това е най-плътният атмосферен слой – съдържа около 80 % от целия атмосферен въздух в тропосферата въздухът е в непрекъснато движение, което определя и метеорологичното време на планетата. Метеоролозите наричат тропосферата „кухнята на времето”. В нея се съдържа почти цялото количество водна пара в атмосферата, затова тук се образуват повечето облаци, валежи и ветрове. В тропосферата на въздуха се понижава във височина – средно с 5,5 градуса по Целзий на всеки 1 000 м. Температурата е най-висока (средно около 17 градуса по Целзий) в приземния въздух, който най-силно се затопля от излъчваната от земната повърхност топлина. Във височина въздухът става все по-рядък и се затопля все по-слабо. На горната граница на тропосферата температурата му достига до 52 градуса по Целзий под нулата.

Вторият слой – стратосферата, се простира до 50 км височина над земната повърхност. Тук духат ураганни ветрове. Въздухът е по-сух и разреден в сравнение с тропосферата. В тропосферата и стратосферата се съдържат общо 99 % от въздуха на цялата атмосфера.

До 85 км височина се простира мезосферата, която има способността да отразява радиовълните. В по-горния слой – термосферата , въздухът е силно разреден. Температурата бързо се увеличава до 1 700 градуса по Целзий, което се дължи на бомбардировачката – граничния слой между земната атмосфера и открития Космос. Тя се състои от единични газови молекули – ограничени количества водород и хелий.


ОЗОНОВ СЛОЙ


Други реферати:
Гергьовден (Ерделез)
Мъжко сако и Панталон
Решаване на конфликти в училище в мултиетническа среда
Elizabethan Theatre
John Milton-английски писател


Изтегли рефератаJohn Milton-английски писател - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия