Автоматична локомотивна сигнализация

Автоматична локомотивна сигнализация


 

Системата Автоматична локомотивна сигнализация (АЛС) тип АLTRACS BDZ e внедрена на участъка Стара Загора – Бургас и ж.п. възел Пловдив. Линията е естествено продължение на участъка София – Пловдив – Стара Загора, оборудван със система АЛС тип JZG 703 на фирма ЕРИКСОН, Швеция.

За реализация на системата АLTRACS BDZ през 1999 г. беше сключен договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация между МТ и фирма АЛКАТЕЛ, Австрия. Проектът е финансиран от Програмата PHARE.

Системата АLTRACS BDZ е разработена в съответствие със спецификациите за ETCS ниво 1, предназначена за железопътни мрежи с вече изградени ж.п. линии и системи осигурителна техника и със скорост до 200 км/ч, и е съвместима със съществуващата в експлоатация система JZG 703.

Предназначението на системата е осигуряване на безопасност на влаковото движение. Тя подпомага работата на локомотивния машинист и се намесва, ако неговите действия създават потенциално опасна ситуация, като първо го предупреждава за нея. Ако след предупреждението машинистът не предприеме действия за намаляване на скоростта, системата АЛС автоматично активира служебната спирачка, и, ако и това не е достатъчно, задейства екстрената спирачка независимо от действията на машиниста.

Системата се състои от интелигентно бордово оборудване, монтирано на локомотива, което възприема информация за условията на пътя, предавана от специално пътно оборудване.

Данните за състоянието на пътя пред влака са два основни типа:

· максимално разрешената скорост в зависимост от постоянните характеристики на пътя, като криви, наклони и др.

· динамично променяща се разрешена скорост на приближаване до сигнали, зависеща от сигналните показания, данните на влака, състоянието на железния път и др. с оглед да не се допусне преминаване на червен сигнал.

Тези данни се предават към влака от пътно оборудване, което се монтира на определени точки от пътя и се състои от бализи (Евробализи) и кодиращи устройства (LEU). Бализите са два типа:

· пасивни, които предават информация за скоростта в зависимост от постоянните характеристиките на пътя, и

· активни, които се управляват от сигналите чрез кодиращите устройства, и предават постоянна или променлива информация за максимално допустимата скорост, за местата на ограничение на скоростта и др., в зависимост от съответното показание на приближавания сигнал.

Бордовото оборудване се състои от монтирана на локомотива антена, логически блок (компютър), регистриращо устройство (черна кутия), панел за машиниста и влакови интерфейси. Антената предава/приема информация към/от бализите. В компютъра EVC (Европейски безопасен компютър) се въвеждат данните за локомотива (влака), като напр. спирачните му характеристики, и, следвайки поведението на системата, се изчислява максимално допустимата скорост, подава се визуална информация на панела на машиниста и се активират звуковите и визуални предупредителни сигнали. Регистриращото устройство съхранява информация за състоянието на различни параметри, като скорост на влака, ситуации на спирачната система, действия на машиниста и др. На панела на машиниста се изобразява информация за скоростта (максимално разрешена, моментна, целева), кодове на грешки и друга служебна информация и се извършва въвеждането на влаковите данни, които може да се пренастройват в зависимост от натоварването и маршрута на влака.

Ефектът от въвеждането на системата се състои в следното:

· повишаване сигурността и безопасността на влаковото движение, като се гарантира, че влаковете няма да превишават ограниченията на скоростта по линията, че ще приближават сигналите с правилната (според показанията) скорост, че няма да преминават сигнали на червено;

· чрез непрекъснатото уведомяване на машиниста за максимално разрешената скорост, той ще може да кара с оптимална скорост, с което се увеличава средната скорост на влака;

· повишената средна скорост ще позволи увеличаване на пропускателната способност и капацитета на линията.Други реферати:
Анализационно наблюдение върху образа на Паисий Хилендарски в неговата История славянобългарская
Моята молитва-Христо Ботев
Спомен, реалност и блян (сравнителен анализ на Да се завърнеш… и Помниш ли, помниш ли)
Социалното страдание и безнадежността в Зимни вечери
Смъртта и безсмъртието в Ботевото стихотворение Хаджи Димитър


Изтегли рефератаСмъртта и безсмъртието в Ботевото стихотворение Хаджи Димитър - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия