Aзбучна молитва

Образът на света в “ Азбучна молитва”Константин Преславски е един от най- изявените старобългарски писатели.Живял е през IX век и десетилетия през X век.Претполага се , че той е автор на творбата “Проглас към Евангелието” . Сигорно е , че е работил в Плиска и Преслав , в тясно сътрудничестжо с Климент и Наум . На Преславския събор той е провъзгласен за първи епископ на Североисточна България .

Константин Преславски е автор на “ Азбучна молитва “ . Той се изявява като добър проповедник и поет . Написал е сборник , който съдържа 51 беседи за неделните дни , всяка от който се състои от встъпление , тълкование и заключение . Първата и последната част на всяка беседа , както и цялата 42-ра беседа са оригинално творчество на Константин Преславски . Претполага се , че той е превел поучения на Кирил Йерусалимски .

Творбата “Азбучна молитва “ е разгърната в 40 стиха с цезура в 5-ят и 7-ят стих . За християните числото 40 има сакрално значение – Толкова са дните , които Христос прекарва отдаден на молитви в пустинята, толкова са дните от Великден до Възнесение Господне , толкова са дните ,които евреите бродят из пустините докато стигнат до Обетованата земя. Числото 40 символизира преход от едно състояние към друго.

“ Азбучна молитва “ има смисъл на авторско послание. Творбата изразява радост и гордост на своя създател , прехот от мрак към светлина , от езичество към християнство, от безпросветност към знание : “Лети сега племето славянско ! Към кръщение се устремиха всички, които желаят да се нарекът твой хора ! “

Текстът на “Азбучна молитва “ започва с традиционното обръщение към Бога. Спорет някои иследователи творбата има ясно изразена четириделна структура. Първата е молитвеното обръщение. Втората дава претстава за копнежа на новопокръстилите се да достигнат Божиите истини. Третата съдържа молба за избавление от злото и скрапта , както и за


Други реферати:
Организационна психология
Възникване, същност и развитие на социологията (пищов)
Социална работа
Социология
Теми по икономическа социология (пищов)


Изтегли рефератаТеми по икономическа социология (пищов) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия