Азбучна Молитва

Азбучна молитваОсвен с „Проглас към Евангелието” и „Похвала на цар Симеон” голямото начало на старобългарската и старославянска извънлитургическа поезия се поставя и с „Азбучна молитва”. Нейното авторство е спорно. То се отдава от едни литературни историци на Константин-Кирил Философ, а от други – на Констанстин Преславски, първи славянски епископ на столицата Велики Преслав, живял през средата на IX век и началото на X век. Най-старият препис на молитвата е от XII век, където тя е стихотворна част от предисловие към сборник с неделни проповеди – „Учително (Тълковно) Евангелие” на Константин Преславски. Прозаичната част на предисловието започва със стих от „Мисли, написани с едностишия” на Григорий Богослов. Едностишията са в размер от 12 срички и с цезура след петата или след седмата сричка. Те са във формата на акростихови сентенции (пословици). Всеки стих се захваща с поредната буква на гръцката азбука и представлява обобщение на християнски нравствени принципи: „Търси милостта Божия към себе си чрез милостивост към ближните”, „Владей с въздържание плътта и я смирявай, колкото се може по-добре”, „Признавай разума за светилник на целия си живот” и други.


Други реферати:
Фактори за развитие на туризма
Хотелиерско обслужване
Хотелиерската дейност и мястото й в отрасъл туризъм
Фази на обществено производство на туристическия продукт
Югозападните български земи през XIV век


Изтегли рефератаЮгозападните български земи през XIV век - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия