Азбучна молитва и Проглас към Евангелието

Азбучна молитва

Проглас към Евангелието


Предмет

Проглас на Светото Евангелие

Азбучна молитва

1 Средновековният човек

А това всичко ние, братя, като разбираме,

даваме ви нужния съвет,

който ще отлъчи всички хора

от скотския живот и похот” – Средновековния човек живее в греховен свят и е принципно застрашен от силите на злото.

Господа – живия дух – изпрати

да вдъхне в сърцето ми словото,

което ще бъде за благото на всички,

живеещи в твоите заповеди.”

Покръстването ще промени живота на хората, те ще организират живота си по един нов начин. Този живот вече е устремен “нагоре”, към висшия свят на небето, към Бог.

2 Бог

Христос иде да събере народите, защото е светлина на целия тоя свят”; “милостивия Бог”; “човеколюбеца Бог”

Бог е сравнен със светлината, той е жизненоважен за съществуването на света и на реда в него.

милостта твоя, Боже, молят горещо”; “да получа сила и мъдрост от тебе,

защото ти даваш на достойните сила

и цериш всяко същество.”

о, честна пресвета Троице”

Бог е милостив, честен и справедлив.

3 Връзката на човека с Бога

защото от Бога е даден тоя дар,

той е дар божи за дясната част,

дар за душите, който никога не тлее”; “словото, което подготвя да познаем Бога”;

Всяка душа отпада

от живота, когато няма божи живот, когато не слуша божието слово”; “Който прочее приеме мъдростта

на тези писмена, Христос в него говори

и вашите души крепи той винаги,

и апостолите с всички пророци”

Връзката на човека с Бога е словото. Чрез него хората ще познаят Бога. То подкрепя душите и ги прави устойчиви срещу греха и съблазните.

Към кръщение се обърнаха всички,

които желаят да се нарекат твои хора;

милостта твоя, Боже, молят горещо.

Но сега дай ми изобилно слово, Отче, Сине и пресветий Душе,”

Ръцете свои издигам винаги нагоре

да получа сила и мъдрост от тебе,

защото ти даваш на достойните сила

и цериш всяко същество.”

Молитвата е начин на общуване, средство за свързване с Бог. Кръщението още повече приближава хората до Бог и до така желаното небесно царство.

Словото е подкрепата, която човеците са получили, за да заздравят своята вяра.

4 Книгите господни

отворете прилежно дверите на ума,

като сте криели сега здравото оръжие,

което коват книгите господни,

силно притискащи главата на лукавия.”

Книгите господни са сила, те са оръжие срещу дявола и неговите съблазни.

Защото е голям светилник на живота

законът ти, светлина в пътеките на този,

който дири евангелските слова

и се моли да получи евангелските слова”

Следвайки името и делата им,

ще направя явно евангелското слово,

въздавайки хвала на Троицата в божеството,

която възпява всяка възраст”

Книгите господни са източник на знание за Бог, възхваляват чудесата, които е направил и прославят добротата му.

5 Общочовешки ценности

Христос иде да събере народите, защото е светлина на целия тоя свят” – Фундаментална ценност в живота на християнина е неговото обвързване с небето и познаването на Бога.. Само чрез това познание човекът може да стои стабилно в света, да има яснота на духовното си зрение.

защото от Бога е даден тоя дар,

той е дар божи за дясната част,

дар за душите, който никога не тлее”; “а вие, които искате да отхвърлите

безброя от грехове –

и да отмахнете тлението на тоя свят

та така да намерите райски живот

ида избегнете от пламтящия огън” – Словото е помощник, който ни води през мрак на съблазните. Словото идва като път, светлина и спасение, то е дар божи”, който трябва да бъде приет от душите.

Господа – живия дух – изпрати

да вдъхне в сърцето ми словото,

което ще бъде за благото на всички,

живеещи в твоите заповеди.”

Защото е голям светилник на живота

законът ти, светлина в пътеките на този,

който дири евангелските слова

и се моли да получи евангелските слова”

В ситуация на кризис и слабост се явява силата на словото. То е върховен дар, то е помощ,, която позволява на хората и народите да следват пътеките на истината и да укрепват вярата си.


6 Славянският свят

слушайте сега с целия си ум

слушайте, цял славянски народе

слушайте словото, защото от Бога дойде”

А вие, народи, който не обичате врага,

а мислите да се борите много с него,

отворете прилежно дверите на ума,

като сте криели сега здравото оръжие,

което коват книгите господни,

силно притискащи главата на лукавия.”

Славянският свят е ценностно раздвоен – в него се води битка между силите на доброто и на злото.

Лети сега и славянското племе.

Към кръщение се обърнаха всички,

които желаят да се нарекат твои хора;

милостта твоя, Боже, молят горещо.”

и един нов народ, въздавайки винаги хвала

на Отца, Сина и Светия Дух, комуто подобава

чест, власт и слава от всяка твар и дихание,

във всички векове и навеки”

Славянският свят е белязан от неповторимият акт на кръщението.

Славянското племе е било едно, но вече е друго, то е прехвърлило границата, попаднало е в друго измерение на своето битие. Това е свят , който най-сетне е преодолял своята хаотичност и получил своята символична посока.

Други реферати:
Обща характеристика и структура на учебната дейност
Минесота-тест ММРІ
Мисленето като система
Методи за набиране на информация
Методи за работа с деца в риск


Изтегли рефератаМетоди за работа с деца в риск - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия