Бай Ганьо-неосъщественият европеец

БАЙ ГАНЬО - неосъщественият европеец


Алеко Константинов е от първото следосвобожденско поколение интелигенти..Сблъсъкът между светлите възрожденски идеали и бързата буржоазна поквара е един от основните проблеми в творчеството му.Авторът е безкористен идеалист, човек на духа, изтънчен интелигент,а като свой най- ярък творчески знак остави своя герой-антипод Бай Ганьо.Той е многозначен образ, с различни измерения, комплекс от социални, национални, културни черти.Героят е национален и конкретно- исторически вариант на определен социален тип.Времето на Бай Ганьо е нахлуването на капитала в България.А идеята за героя хрумва на Алеко в Америка- страната на капитала.Ганьо Сомов пред българската „барака „на изложението в Чикаго се превръща в яркия Бай Ганьо.Интересно е, че авторът счита за най- хубав момент от живота си хрумването на идеята за образа.Обществената действителност в Европа по време на създаване на образа е една и съща и затова той се родее с тези от творчеството на Ч. Дикенс, О. Балзак.Идеалът на героя в тогавашното наше и европейското време е власт и пари.

От нужда той тръгва из Европа и носи със себе си типични национални особености.- недостатъци, проявени в реч, в грижа за външния вид, в характер.Иронично започва повествованието за пътуването му :”бай Ганьо е вече цял европеец”.Всеки отделен разказ опровергава точно това- той не се приобщава към европейскотоно успява да злепостави българското.В образа му липсват традиционните национални добродетели, защото героят се е откъснал от истинската си среда и бит. При новите икономически условия той се опитва да оцелее с хитрост.Когато липсват трудолюбието и високата етичност, пословичното трудолюбие на българина се изражда в скъперничество и стремеж към келепира.У европейците Бай Ганьо буди недоумение, остава неразбран, защото притежава специфични български особености.Неизменни у него са самодоволството на първенюто и простака, но конкретните му прояви се менят-угодничи, лукав е, друг път- алчен, отмъстителен.В отделните разкази Бай Ганьо не е противоречив-той е единен художествен образ, но разнолик, проявяващ в различните ситуации различни страни от характера си.Дори бъдещото развитие на образа, реализацията му в България са подготвени още в някои сцени от европейското му пътуване- при гостуването му у Иречек, на изложението в Прага. Комичното у този българин, бродещ из Европа, е пренасянето на нашенските


Други реферати:
Компютърна графuка
Програмен език C++
Софтуерни технологии
Търсене на информация в Интернет
Файлове, документи и директории в текстообработващи системи


Изтегли рефератаФайлове, документи и директории в текстообработващи системи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия