Бай Ганьо пътува

АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

БАЙ ГАНЬО”


І ЧАСТ – “БАЙ ГАНЬО ПЪТУВА”Идеята за написването на книгата “Бай Ганьо” хрумва на Алеко по време на Чикагското изложение. Там той среща прототипа на уникалния герой, превърнал се в средоточие на най-отблъскващите черти на българина. Но едностранчивото тълкуването на този образ, без да се вникне в неговата многопластовост, би било твърде опростенческо. Идейният замисъл на текста е заложен в саморазпознаването, а оттам и в предпазването от хора с подобен “байганьовски” манталитет. Алековият герой е представител на новоформиращата се буржоа в годините след Освобождението, който добре осъзнава своите възможности зад граница. Той е от онези напористи, предприемчиви, устремени към бързата печалба българи, които и днес потеглят с “големите кошници” към чуждия свят, убедени в постигането на своите прагматични цели.

Неслучайно книгата започва с дългото, “еднообразно” пътуване към Виена. Железопътните релси се явяват материално изображение на дългия път, който трябва да извърви бедната ни, изостанала страна, за да стигне Европа – и като манталитет, и като култура. С невероятен усет и познаване на различни проявления в обществения живот Алеко Константинов долавя вариантите на конфликтност в един чужд, непознат за героя свят. На фона на развитата европейска цивилизация, на добрите маниери, сдържаността и “отиграната” любезност на чужденците писателят умело противопоставя образа на нашенеца – безскрупулен прагматик, скъперник, егоист, на когото най-точно би подхождала турската дума “келепирджия”. Опитвайки се да се интегрира в света на европейската цивилизация, Бай Ганьо показва нейното “опако” – всичко това, което всъщност тя не е. Героят не притежава чувство за мярка, деликатност и вежливост. Груб и недодялан, безкултурен и алчен, първичен в проявите си, но находчив, с бърз практичен ум, Алековият герой се стреми да използва всяка възможна ситуация, за да извлече максимална изгода за себе си.

Разказът “Бай Ганьо пътува” изпълнява ролята на експозиция, въвеждаща редица очерци, които изграждан първата част на книгата – пътуването на Бай Ганьо из Европа. Единствена цел на героя е да постигне лично облагодетелстване, да “удари келепира” – да забогатее от продадените мускали с розово масло, да похапне на чужда сметка, да спести някой лев от парите за хотел. Това естествено води до комични ситуации, които засилват впечатлението за неговата примитивност и ограниченост. В тази първа част Алеко акцентира най-вече върху телесното присъствие на героя. Той рисува образа на един недодялан еснаф, крайно невписващ се в чуждата среда. Смехът на читателя, породен от редицата недоразумения, от огрубената, дебелашка реч


Други реферати:
Електронни разплащания в интернет средата
Електронно книгоиздаване-формат PDF-основни характеристики
Електронно правителство.
Електронно разплащане
Жизнен цикъл на информационните системи


Изтегли рефератаЖизнен цикъл на информационните системи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия