Банско

Град Банско:

Местоположение:

Община Банско обхваща най-красивата и величествена част на Пирин, малки части от Разложката котловина, от живописния пролом Момина клисура на река Места и от Дъбрашкия дял на Родопите. Граничи със следните общини от Благоевградска област: на север - с Разлог и Белица, на изток - с Велинград и Гърмен, на юг - с Гоце Делчев и Сандански, на запад - със Струмяни и Кресна.

Къде се намира Банско:

Територията на Банско:

Територията на общината е 492.14 кв. км. От тях:

  • Фонд населени места – 4921 дка

  • Селскостопански фонд – 131 895 дка

  • НП “Пирин” е в списъка на националните паркове и резервати на ООН и в конвенцията на ЮНЕСКО.

Население:

Броят на населението в общината се е променял през последните три години както следва:

От данните може да се направи изводът, че населението на общината намалява с темп приблизително 2.5% годишно.

Безработицата в общината:

Нивото на безработицата е неприемливо високо. Особено тревожно е положението сред младежта и лицата между 30 и 40 години.

Земеделие:

Община Банско стопанисва 113 336 дка земя. Обработваемите площи са 55 485 дка, в т.ч. 12 617 дка ливади и 57 851 дка пасища и мери. Земята се стопанисва изцяло от частни стопани. Най-голям дял в структурата на културите заемат картофите, царевицата и житните култури. Тютюнът е основна техническа култура. Съществува база за механизирано сушене.

Тенденции в екологичната обстановка на общината:

Основните замърсители на околната среда са:

  • Отпадни те и канализационните води от населението и стопанските обекти.

Твърдите битови отпадъци от населението и стопанските обект.

Автотранспортът, замърсяващ въздуха по пътя Банско - Шилигарника на територията на НП “Пирин” (поради липса на кабинков лифт)

Забележителности:

Музеите в град Банско:

В общината има над 130 архитектурно-исторически паметника на културата, от които 7 са с национално значение. Регистрирани са над 100 археологически обекта.

Култура и изкуство:

От първия ден на годината, изпъстрен с кукерски игри, чак до Митровден през късна есен градът чества стари и нови празници. Празникът в Банско се възвестява с тържествено биене на камбаните, със стрък здравец в ръката и ако се държи на традицията, трапезата непременно завършва с блага баница с ориз.

Културно исторически забележителности:Други реферати:
Статистическо изучаване
Тест по статистика
Статистическо изучаване на валутния курс
Статистика-задачи и решения
Статистиката като наука и практика


Изтегли рефератаСтатистиката като наука и практика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия