База данни (38 страници)


Тема 1. Общи сведения за база от данни

Общи сведения

Базата от данни (БД) представлява склад за информация, която може да бъде използувана за много приложения и да осигурява възможност за гъвкаво извличане на информация. Главните характеристики на съвременните база от данни са:

 БД представлява интегриран склад на общодостъпни данни за обслужване изискванията на много потребители и приложения;

 БД са структурирани по начин, който е логически смислен за организацията-ползувател;

 В съвременните БД има минимален излишък от данни т.е доколкото е възможно, един и същи елемент от данните няма да бъде повтарян в базата от данни.

Съвременните база от данни се съхраняват върху диск и изискват грижливо проектиране и поддържане, защото съхраняват структурирана информация. Управлението на БД се осъществява от програмно осигуряване (софтуер) за достъп до данните в базата данни. Това специализирано програмно осигуряване се нарича система за управление на база данни (СУБД) и осъществява връзката между потребителите и потребителските приложения със самата база от данни и позволява централизирано управление на данните.

фиг.1

Галените характеристики на СУБД са следните:

 това е програмно осигуряване, осъществяващо целия достъп на потребителите и на приложните програми за четене и запис в базата от данни;

 системата осъществява преглед на тази част от БД, която има отношение към нуждите на потребителите;

 тя представя логически данните пред потребителите - подробностите за съхраняването и извличането на данните от БД са скрити за потребителите;

 системата се грижи за съответствията между данните след актуализация в БД;

 грижи се упълномощаване (оторизиране) на различни потребители за достъп до различни части от БД;


Други реферати:
Пазар на труда
Съвкупни разходи
Разпространение-Лични продажби
Основи на макроикономиката
Пари, Банки и Паричен пазар


Изтегли рефератаПари, Банки и Паричен пазар - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия