База от данни

6 База от данни


1. Файлова оргнаизация и база данни

1) файлова организация ;

2) база данни - Съвкупност от взаимосвързани общо достъпни и оптимално организирани данни . Базата от данни е логическо понятие , съвкупност от различни файлове с различни данни . При базата данни в голяма степен се ликвидира нуждата от повторно съхранение на данните .


2. Модели на база данни

1) йерархичен модел

- схема


характеристики

- данните са разположени в йерархично подредени нива ;

- позволява кодиране на данните с ясна структура и поради това е лесна за използване ;

- необходимостта от подръжка на йерархията води до създаванен на база данни с по - малък размер ;

- често се появяват проблеми при отразяване динамиката на съвкупността ;

- този модел е подходящ при големи слабодинамични и естествено добре структурирани информационни съвкупности ;

2) мрежови модели

- схемахарактеристики

- връзките между данните са функционални ако йерархията при този модел се използват управленски връзки ;

- достъпа до данните е директен и поради това бърз ;

- позволява ясно отразяване на динамиката в съвкупността ;

- подходящ при малки и супердинамични съвкупности с мотивиране на потребителя ;


Други реферати:
Нормиране на труда в идустриалното предприятие
Лични продажби
Международна асоциация по социално осигуряване (МАСО)
Мърчандайзинг
Национална стандартизация–нови моменти в нейното развитие след 2005 г


Изтегли рефератаНационална стандартизация–нови моменти в нейното развитие след 2005 г - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия